Nyheder

GirlTalk

Nyheder

Nyt vidensprojekt: GirlTalk giver sårbare piger en stemme

Ensomhed, stress og utilfredshed med kroppen er hverdag for flere og flere unge kvinder. I et nyt vidensprojekt beder GirlTalk piger over hele landet om at sætte ord på deres trivsel, så vi med deres erfaringer i centrum kan udvikle forebyggende tilbud

Mistrivsel er et voksende problem blandt unge. Særligt blandt piger og unge kvinder vokser antallet, der ikke trives i deres ungdomsliv. Ofte giver den dårlige trivsel sig udtryk i ensomhed, stress eller usikkerhed og utilfredshed omkring egen krop.

Den stigende mistrivsel har alt for ofte konsekvenser for både sociale relationer, skole og uddannelse og den vil ofte følge den enkelte langt ind i voksenlivet.

Vi er privilegerede, men der er også et kæmpe pres
- Anonym 15-årig

I GirlTalk sætter vi nu ind for at udvikle flere tilbud og indsatser, der kan styrke de 15-18-årige pigers mentale trivsel og give flere et godt ungdomsliv. Det gør vi i form af Sisterhood - et pilot- og vidensprojekt finansieret af Ole Kirk’s Fond.

 

Fra viden til handling

Sisterhood giver os direkte indsigt i, hvordan piger og unge kvinder oplever mistrivsel. Projektet er målrettet psykisk sårbare piger på landets ungdomsuddannelser og tager udgangspunkt i landsdækkende undersøgelser af piger og unge kvinders konkrete erfaringer med mistrivsel og dårligt mentalt helbred.

På baggrund af pigernes egne betragtninger udvikler vi frivilligbaserede tilbud, der kan styrke trivslen blandt piger og unge kvinder og som sætter pigernes egne ønsker, behov og betragtninger i centrum.

Målet er at udvikle skræddersyede tilbud, der kan bremse mistrivsel blandt piger på landets ungdomsskoler, bidrage med viden om, hvordan piger og unge kvinders mistrivsel kommer til udtryk samt udbrede kendskabet til, hvordan vi kan bekæmpe mistrivsel og lette livet for landets piger og unge kvinder.

Som led i projektet udgives en række delrapporter om piger og unge kvinders mistrivsel og den første rapport – et litteratur- og pilotteststudie omkring unge kvinders trivsel og deres ønsker om forbyggende indsatser mod mistrivsel – er netop udkommet og kan læses her.

Fakta om Sisterhood

Sisterhood er et pilotprojekt støttet af Ole Kirk’s Fond. Sisterhood er målrettet psykisk sårbare piger i alderen 15 til 18 på landets ungdomsuddannelser. Målet er at udvikle forebyggende indsatser mod mistrivsel. Projektet er landsdækkende.

Læs flere

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
23 Resultater