Nyheder

GirlTalk

Nyheder

Dagsorden til generalforsamling 2021

Læs dagsordenen for GirlTalks generalforsamling 25. maj 2021

Dagsordenen for GirlTalks generalforsamling 25. maj 2021 er som følger:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab

3.      Godkendelse af kontingent for det indeværende år

Kontingentet var i 2020 på 200 kr. og 400 kr. for et treårigt medlemskab. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet ændres, så der fremover tilbydes 4 typer af medlemskaber:

i.      Personligt medlemskab til støtte for GirlTalk, 50 kr. om måneden

ii.      Familiemedlemskab til støtte for GirlTalk, 100 kr. om måneden

iii.      Ordinært medlemskab, 250 kr. årligt

iv.      Frivilligt medlemskab, 100 kr. årligt

4.      Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

 Følgende er udpeget af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen i 2020:

  • Caleb Wilson
  • Charlotte Dyhr 

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

  • Pia Allerslev
  • Christopher Moyell Juul

Følgende er på valg i forbindelse med generalforsamlingen i 2021:

  • Michael Esmann
  • Ole Hessel 

Christopher Moyell Juul har valgt at trække sig fra bestyrelsen og Lotte Bliddal genopstiller ikke.

Andreas Hjorth Frederiksen stiller derfor op til den 1-årige post, som er blevet ledig efter Christopher Moyell Juul, og Heidi Krumhardt stiller op til den anden ledige bestyrelsespost, der er på valg.

Mads Viksnis har trukket sig fra den udpegede bestyrelsespost og bestyrelsen har i stedet udpeget Helle Rabøll til en plads i bestyrelsen.

Der er fortsat en ledig plads i bestyrelsen, hvor medlemmet skal udpeges. Bestyrelsen vil i de kommende måneder tage stilling til, hvem der bliver udpeget til denne post.

5.      Valg af revisor

Der har i 2020 været et skift af revisor. Martin Dahl Jensen fra BDO har overtaget opgaven. Bestyrelsen indstiller til, at Martin Dahl Jensen fortsætter som revisor for GirlTalk

6.      Behandling af fremsatte forslag 

7.      Eventuelt

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
23 Resultater