Nyheder

GirlTalk

Nyheder

GirlTalks generalforsamling 2021

GirlTalk indkalder til den årlige generalforsamling. Alle medlemmer af GirlTalk har stemmeret på generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes den 25. maj kl. 16 og vil foregå både fysisk og online.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i organisationen. På den ordinære generalforsamling fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, ligesom der vælges medlemmer til bestyrelsen, vælges revisor og fastsættes medlemskontingent.

Ved generalforsamlingen den 25. maj er tilmelding nødvendig og sendes til info@girltalk.dk.

Ved tilmelding noteres, om man deltager fysisk eller online.
Vi skal have tilmelding senest den 11. maj.
Forslag til generalforsamlingen sendes ligeledes senest den 11. maj til info@girltalk.dk.  
 
Fremsatte forslag vil fremgå af dagsordenen, som offentliggøres på www.serioest.dk senest den 12. maj og sendes ud til alle, der har tilmeldt sig generalforsamlingen, inklusiv link og instruktion til den online deltagelse.

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
23 Resultater