Nyheder

Amalie

Nyheder

Opgør med den digitale perfekthedskultur

Med ny indsats sætter GirlTalk fokus på mental trivsel på sociale medier sammen med unge influenter

Hvordan kan man som influent bakke op om unges trivsel?

Det undersøger vi i GirlTalk gennem projektet Girls empower Girls, hvor vi blandt andet underviser unge kvindelige influenter i mental trivsel og sammen med influenterne sætter fokus på unges trivsel på sociale medier.

Girls Empower Girls, som er støttet af Samfonden og blev søsat i 2021, er kommet så godt fra start, at vi allerede nu udvider indsatsen.


Sociale mediers perfekthedskultur presser unge 

Vi ved, at trivslen blandt landets unge halter, og vi ved, at piger og unge kvinder er særligt pressede. På tværs af diverse trivselsmålinger tegner der sig et billede af en generation af piger, som føler sig pressede, stressede, ensomme og er bekymrede for, hvad fremtiden vil bringe. 

Begreber som 'perfektheds'- og 'præstationspres' går igen, og når det gælder årsagerne, peges der ofte på sociale medier som en eskalerende faktor. For hvor sociale medier på den ene side giver nye muligheder for social interaktion, inspiration og underholdning, skaber de på den anden side også et øget grundlag for sammenligning.

Og når rigtig meget af det, der florerer på sociale medier, er succeshistorier, redigerede billeder og såkaldte 'glansbilleder' af virkeligheden, er det let at føle sig som en fiasko, når man passivt scroller ned igennem sit feed på fx Instagram.


Mindre perfekthed, mere empowerment

Sammen med en række unge influenter skaber vi nu i Girls Empower Girls en modpol 'glansbillederne' og giver plads til det hele menneske med alle de usikkerheder, uperfektheder og udfordringer, der følger med. Det sker blandt andet i form af indhold, som influenterne laver i samarbejde med GirlTalk, eller som er udsprunget af den undervisning, de modtager som en del af projektet.

Siden projektets start har vi bl.a. sat fokus på venskaber, kropsutilfredshed, selvkritik samt hvordan man passer på sit mentale helbred på sociale medier. Det har vi blandt andet gjort gennem kampagnen 'Støt din medsøster'.

 

Se video

 

Influenters ansvar i fokus
Udover at bidrage til meningsfuldt og empowering indhold på sociale medier til den unge målgruppe har formålet med Girls Empower Girls været at give influenterne en ballast til at kunne varetage det ansvar, som følger med at være influent for en ung målgruppe.

Derfor indbefatter Girls Empower Girls, at de medvirkende løbende modtager undervisning i mental trivsel af blandt andre GirlTalks psykologer, ligesom de løbende kan søge råd og vejledning, når de som influenter oplever situationer, som kan være svære at tackle. Girls Empower Girls er samtidig et sparringsfællesskab, hvor influenterne kan udveksle erfaringer og inspirere hinanden i deres virke på sociale medier.

Girls Empower Girls er støttet af Samfonden, og 16 influenter var med i første fase. Et antal, som vi i efteråret 2022 fordobler.

 

Fakta om Girls Empower Girls

Vores 16 ambassadører i Girls Empower Girls er alle unge kvinder, som brænder for at gøre en forskel for deres medsøstre. Gennem egne erfaringer og gode råd fra GirlTalk sætter de fokus på temaer, som ofte fylder i ungdomslivet.

I foråret 2022 deltog 16 ambassadører i projektet. Et antal, som vi fordobler i efteråret 2022. 

Ambassadørerne uddannes løbende inden for forskellige emner og de har mulighed for at modtage supervision fra GirlTalks psykologer.

Se alle medvirkende i girls empower girls her

 

Læs flere

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
23 Resultater