Kender du en pige, der har brug for et særligt fællesskab?

Kender du en pige, der har brug for et særligt fællesskab?

Så er EmpowR måske noget for hende

Gå direkte til tilmelding

Hvad er EmpowR?

EmpowR er et frivilligbaseret tilbud til piger mellem 13 og 16 år, der viser tegn på mistrivsel.

Tilbuddet er et støttende samtalegruppeforløb, hvor to frivillige gruppeledere mødes med 4-8 piger i 2 timer over 10 gange. Det er gratis for piger at deltage i et forløb.

Hver gruppegang har et tema, som pigerne selv er med til at bestemme. Det kan være selvværd, præstationspres, venner, sociale medier, krop, ensomhed eller mobning. 

Tilmeld nu

Målet med et EmpowR-forløb

Formålet med EmpowR er at give pigerne indsigt og redskaber til at forstå sig selv og andre, så de bliver bedre i stand til at håndtere de udfordringer, de møder i deres liv. I gruppen kan de spejle sig i hinanden, støtte hinanden og etablere sociale relationer.
Det er vigtigt at understrege, at EmpowR ikke er behandling, men en forebyggende indsats: Her kan pigerne finde hjælp, støtte, vejledning, sparring og motivation til at håndtere udfordringer i deres liv. 

 

Vores datter oplevede at blive set, men ligeså vigtigt at se de andre. Følelsen af fællesskab på tværs og følelsen af, at der var et rum, hvor der både var plads til alvor og til at glædes sammen, var det, der fyldte. De to dygtige og empatiske gruppeledere gik lige i hjertet. EmpowR har været med til at ændre hendes syn på sig selv.
- Forælder til tidligere deltager i EmpowR

Læs flere

Se video

Hvem er gruppelederne?

Vores gruppeledere er unge kvinder mellem 20-30 år, som har valgt at være frivillige, fordi de gerne vil give piger et positivt fællesskab. De er robuste, rummelige og lyttende.
 
Alle gruppeledere deltager på et introkursus med fokus på:
• Målgruppen (vilkår, ungdomsliv, sårbarheder)
• Gruppedynamikker og facilitering af grupper  
• Introduktion til værktøjer og temaer (bl.a. fællesskabende øvelser, selvværdsopbyggende øvelser, temaer om værdifuldhed). 
Undervisningen har et psykologfagligt udgangspunkt. Når gruppelederne leder et EmpowR forløb modtager de sammen med deres gruppemakker supervision hver 14. dag. Derudover afholder Girltalk opkvalificende webnarer og psykosociale faglige oplæg, som et supplement til de frivillige.  
For at sikre fagligheden i EmpowR bliver alle gruppeledere uddannet i et materiale der har et psykologfagligt udgangspunkt. Gruppelederne bliver uddannet til at se på dynamikkerne mellem pigerne, til at være opmærksomme på pigerne individuelt og til at facilitere en tryg gruppe med plads til alle. Det er vigtigt, at vi har et sikkerhedsnet omkring både piger og gruppelederne i EmpowR.
- Majbritt Bay, psykolog EmpowR

 

Hvem støtter EmpowR?

Det er gratis at deltage for pigerne, da EmpowR er støttet af fantastiske fonde.

 

Nordea-fonden

I 2020 fik GirlTalk en bevilling fra Nordea-fonden på 3,75 millioner kroner, som har muliggjort en yderligere udvidelse af EmpowR til et større geografisk område frem til december 2022. Det betyder, at vi nu også tilbyder EmpowR i Odense, Aalborg, Fredensborg, Sorø og Herlev kommune.

Østifterne

Østifterne har støttet GirlTalks arbejde igennem mange år, og de er en vigtig samarbejdspartner i udbredelsen af EmpowR til flere kommuner i Danmark.

Også tak til Frederiksbergfonden for at være med til at gøre EmpowR muligt.

 

Andre former for støtte

I Egedal kommune har UngEgedal finansieret gruppeforløb for kommunens piger. 

 

Vil du høre mere om muligheden for at støtte EmpowR økonomisk?
Kontakt souschef Majbritt Bay på majbritt@girltalk.dk

Sidder du sammen med en pige?

Så kan hun læse mere om, hvad EmpowR er og hvad andre piger har fået ud af et EmpowR-forløb her.

Læs mere