Ingen piger skal mistrives

Ingen piger skal mistrives

Alt for mange piger og unge kvinder har det dårligt mentalt. GirlTalk arbejder for at bremse den stigende mistrivsel og for at alle piger har en at tale med.

Ingen piger skal mistrives

I GirlTalk arbejder vi for at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder, styrke deres selvværd og hjælpe dem, der har det svært.

 

Siden vores stiftelse i 2004 har vi haft tusindvis af samtaler med piger, der ikke tør dele deres tanker, og oplevelser med andre.

Vi har en indsigt i piger og unge kvinders problemer: Vi ved, at alt for mange kæmper og føler sig forkerte, og vi ved, at alt for mange ikke kan leve op til alle de forventninger de selv og andre har til dem. Vi står med en generation af piger, der stræber efter at være perfekte udadtil og som føler sig alene med alt det, der er svært.

 

  • 34,4 procent af de 16 til 24-årige kvinder har et dårligt mentalt helbred.
  • 52,3 procent har et højt stress-niveau.
  • 21,2 procent af kvinder mellem 15 og 24 år føler, at de har svært ved at leve op til andres forestilling om ”en rigtig pige”.

 

I samarbejde med vores mange støtter og samarbejdspartnere arbejder vi for at bremse den udvikling og for at sikre, at alle piger har en at tale med.

Det gør vi gennem støttende samtalegrupper, anonym SMS- og chatrådgivning, psykologsamtaler, voksenrådgivning og foredrag. Vi har også en omfattende indsats på vores sociale medier i form af YouTube og Podcast, Instagram, TikTok og Facebook.

 

Kilder: 

Den Nationale Sundhedsprofil 2021 af Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Sex i Danmark 2019, Projekt SEXUS af Statens Serum Institut og Aalborg Universitet

GirlTalks værdier

 

Alle har brug for en at tale med

Enhver person har brug for et menneske i deres liv, som er nærværende og lytter. Men det kan være svært at tale med de mennesker, du er tættest på i dagligdagen. GirlTalk giver derfor mulighed for at tale med andre om de ting i livet, der kan være svære at dele med andre.

 

Du er værdifuld

Alle piger uanset etnicitet, seksualitet, religiøs overbevisning eller nationalitet har værdi. GirlTalk støtter piger i at se de ressourcer og talenter, de er i besiddelse af, og til at folde deres potentiale fuldt ud.

 

Sisterhood

I ordet Sisterhood er der en stærk gensidighed. Det vil sige, at det man ønsker, er også det, man selv giver. Med andre ord: Retten til at være den man er og respekten for at andre er, som de er. Det sker via omsorg, respekt og mod.

Kvalitetsmærke på GirlTalks rådgivning

GirlTalk er i 2021 blevet genakkrediteret af RådgivningsDanmark, som er brancheforening for sociale rådgivningstilbud i Danmark. Akkrediteringen er et særligt kvalitetsstempel på arbejdet i rådgivningen.

GirlTalks fundament

 

Vi bygger på et stærkt fagligt grundlag med høj integritet

Ledelsen i GirlTalk er psykologfaglig uddannet, med ekspertise på området. De frivillige får undervisning, supervision og uddannelse, der sikrer, at de alle er kompetente til at arbejde med de unge piger. Alt arbejdet i GirlTalk er gennemsyret af en ydmyghed for vores evner og vores begrænsninger i forhold til den enkelte pige, og det er en vigtig værdi for GirlTalk at have integritet, gennemsigtighed og ordentlighed i alt, hvad vi gør.


Alt er baseret på frivillighed og engagement

GirlTalk er en organisation baseret på frivillighed og engagement. Det er en værdi for os at engagere os i hinanden og gøre en forskel på frivillig basis. For os er det en hjertesag at være der for andre. Vores frivillige hjælper og rådgiver, fordi de har lyst til det. Ikke fordi de bliver betalt for det.

Vores løfte til piger og unge kvinder

Vi vil altid være der for unge piger, når de oplever, at de har udfordringer, og vi vil hjælpe ved at være tilgængelige, nærværende, relevante og kompetente.

Frivillighed er hjertet i GirlTalk

Der er cirka 300 frivillige tilknyttet i GirlTalk, og vi har frivillige engageret i alle dele af vores arbejde: Fra bestyrelse, advisoryboard og ambassadører til frivillige i vores ungerettede indsatser.

Hovedparten af vores frivillige er engageret i vores indsatser målrettet unge, og alle frivillige i ungeindsatserne er kvinder i alderen 20-35.

Uddannelse og rammesætning er  helt afgørende i vores arbejde med frivillige, og vi lægger stor vægt på at have et omfattende sikkerhedsnet for vores frivillige i form af sparring, fællesskab, introforløb, uddannelse, supervision og trivselssamtaler.

Vores frivillige i indsatserne er typisk studerende fra mange forskellige uddannelser, og vi lægger stor vægt på at give vores frivillige fællesskab i form af blandt andet sociale arrangementer og hygge.

Bliv frivillig