Sammen om at styrke trivsel

Sammen om at styrke trivsel

Sammen kan vi bremse den stigende mistrivsel, styrke piger og unge kvinders selvværd og hjælpe dem, der har det svært

VI HAR BRUG FOR JER, FORDI FLERE HAR BRUG FOR OS

Unge pigers mistrivsel stiger. Det oplever vi hver dag i vores rådgivning, og det siger utallige undersøgelser. Mistrivsel er et problem, der vedkommer os alle, og det samme gør løsningen.

Det kræver, at vi tager ansvar og samarbejder - fælles og på tværs.

I GirlTalk samarbejder vi med virksomheder og private aktører, der ønsker at bidrage målrettet til at bekæmpe mistrivsel og styrke selvværd og livsmod blandt piger og unge kvinder i Danmark. 

Sammen med erhvervslivet kan vi øge kendskab og synlighed, og sikre økonomi og ressourcer til, at vi kan sørge for, at flere piger altid har adgang til rette rådgivning, støtte og fællesskaber.

Jo større eksponering man har, jo større ansvar har man. I Matas har vi et særligt ansvar for at facilitere en debat om unges selvværd, og her kan jeg ikke forestille mig at samarbejde med en bedre ekspert end GirlTalk
- Klaus Fridorf, Head of Communications og Sustainability, Matas A/S

Læs flere

Gensidig værdi

Som samarbejdspartner gør I ikke kun en forskel for den enkelte pige. Det positive afkast kan være mangesidet.

At tage stilling og ansvar er blandt andet med til at tiltrække og fastholde engagerede medarbejdere, investorer og partnere. 

I GirlTalk tror vi på, at de bedste samarbejder er dem, som skaber gensidig værdi og positive resultater, både for jeres virksomhed og for GirlTalk - og vigtigst af alt for de mange piger, som vi takket være vores fælles indsats kan hjælpe og styrke.

sådan kan vi samarbejde

I GirlTalk indgår vi i mange typer samarbejder: fra langvarige strategiske partnerskaber til sponsorater, kampagner, indsamlinger, foredrag om trivsel for virksomheder og medarbejdere, og meget mere. Se eksempler på vores samarbejder her.

Fra den enkelte pige til det samfundsmæssige ansvar

FN’s Verdensmål kræver, at alle samfundsaktører engagerer sig og tager ansvar. 

GirlTalk kæmper for at fremme mental sundhed og trivsel (Verdensmål 3). At løfte denne opgave kræver, at vi forener ressourcer på tværs af erhvervsliv og civilsamfund (Verdensmål 17).

S’et i ESG-afrapporteringen dækker over virksomheders sociale forpligtelser, og kan inkorporeres ved at støtte frivillige organisationer, der kæmper for at løse sociale, lokale problemer.

Ved at støtte GirlTalk kan din virksomhed aktivt bidrage til at sikre indsatser der har vist positive resultater for nogle af lokalsamfundets udfordringer, blandt andet højere social trivsel og mindre skolefravær. 

Det styrker ikke blot jeres sociale profil og ESG-dokumentation (S) - det er en langsigtet investering i det samfund I gør forretning i, og er med til at påvirke. 

Mistrivselskrisen er et almengyldigt problem der vedkommer os alle, og det samme gør løsningen. Ansvaret afgrænser sig ikke til bestemte sektorer. Derfor må vi samarbejde på tværs for at løfte opgaven om at sikre de bedste vilkår for, at vores unge trives.
- Anna Bjerre, Stifter og Direktør i GirlTalk

Vidste du...

... at 43% af globale forbrugere foretrækker at handle hos virksomheder, der bidrager positivt til samfundet, selv hvis produkterne koster mere?

 

... at 73% af globale forbrugere mener, at virksomheder har et ansvar for sikre positiv forandring i verden? 

 

(ey.com)

Læs flere

Etiske retningslinjer

GirlTalks etiske retningslinjer for partnerskaber eller samarbejde med private virksomheder kan læses her.