Støt pigerne og styrk jeres sociale profil

Støt pigerne og styrk jeres sociale profil

Sammen kan vi styrke både unges trivsel og jeres sociale ansvar og ESG afrapportering

Vidste du...

... at støtte til frivillige organisationer som GirlTalk kan tælle med i jeres ESG-afrapportering?

... at dine data for trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø kan have betydning for jeres virksomheds konkurrenceevne?

... at de fleste typer virksomheder i den kommende tid blive spurgt om deres ESG-tal? Også selvom de ikke har rapporteringspligt?

 

(cabiweb.dk)

Læs flere

Sammen om S'et i ESG

Er din virksomhed klar, når partnere, investorer og kunder stiller krav til jeres sociale indsatser?

S'et i ESG dækker bl.a. over, hvor god jeres virksomhed er til at fastholde medarbejdere og skabe et godt arbejdsmiljø.

Som virksomhed kan I bl.a. inkorporere dette ved at:

  • Støtte velgørende organisationer, der kæmper for socialt udsatte

  • Arbejde aktivt for et godt psykisk arbejdsmiljø med lavere sygefravær og højere trivsel.

  • Samarbejde med lokale aktører om en fælles sag

Om I er forpligtet til at indrapportere ESG-nøgletal eller ej, kan der være markante fordele ved at arbejde aktivt for bedre trivsel - i virksomheden og i samfundet. 

Det kan bl.a. putte jer foran ved udbud, samt tiltrække kunder og investorer, og ikke mindst dygtige og engagerede medarbejdere, der både har og gør det godt, og bidrager til jeres virksomhed og samfundet.

STYRK GIRLTALK & JERES SOCIALE PROFIL

Ved at støtte GirlTalk kan din virksomhed bidrage til at sikre indsatser, der har vist positive resultater for nogle af lokalsamfundets udfordringer, bl.a. højere social trivsel og mindre fravær. 

FN’s Verdensmål kræver, at alle samfundsaktører engagerer sig og tager ansvar. 

GirlTalk kæmper for at fremme mental sundhed og trivsel (Verdensmål 3). At løfte denne opgave kræver, at vi forener ressourcer og samarbejder på tværs af erhvervsliv og civilsamfund (Verdensmål 17).

I GirlTalk tror vi på, at de bedste samarbejder er dem, som skaber gensidig værdi og positive resultater. 

Læs mere nedenfor om hvordan I kan støtte, eller kontakt os direkte. 

Læs flere