Etiske retningslinjer

for samarbejder med private aktører

Etiske retningslinjer for samarbejder med private aktører 

 

GirlTalk samarbejder med en række vigtige partnere og sponsorer i den private sektor, som har afgørende betydning for, at vi kan fuldføre vores mission om at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder i Danmark. 

 

GirlTalk indgår i partnerskaber og modtager støtte fra private aktører, som vi vurderer, kan bidrage til at løfte missionen. Et partnerskab kan tage sig ud på mange måder, fra ren donation af finansielle midler til strategisk samarbejde. Læs mere om hvilke typer samarbejder vi indgår i her.

 

Girltalk bygger på et stærkt fagligt grundlag. Integritet, gennemsigtighed og ordentlighed er kerneværdier i alt, hvad vi gør. Det afspejler sig også i vores samarbejder med private aktører, hvor GirlTalks formål, værdier og hensyn til vores målgruppe altid vil komme først.  

 

Vi lægger derfor vægt på, at vores samarbejder stemmers overens med vores værdier og retningslinjer, og skaber gensidig værdi for både virksomheden, GirlTalk, og vigtigst af alt de mange piger og unge kvinder, som har brug for støtte og hjælp. 

 

GirlTalk har et sæt etiske retningslinjer for samarbejder med private aktører, som vi forventer vores samarbejdspartnere følger og respekterer. 

 

I alle samarbejder, gør følgende sig gældende: 

 • GirlTalk indgår ikke partnerskaber med private aktører, som grundlæggende står i modsætning til GirlTalks mission, værdier eller holdninger.

 

 • GirlTalk samarbejder ikke med virksomheder, hvis aktiviteter strider mod dansk lovgivning. Vi samarbejder yderligere ikke med virksomheder som opererer i industrier, som ikke stemmer overens med vores værdier.

 

 • GirlTalk forbeholder sig retten til at acceptere og afvise samarbejder, donationer og sponsorater på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte virksomhed. Ydermere forbeholder vi os retten til at afbryde eksisterende samarbejder med aktører, som viser sig at være involveret i nogle former for aktiviteter, handlinger eller samarbejder, som går mod vores værdier, holdninger eller etiske retningslinjer, eller hvor samarbejdet på anden vis kan være skadeligt for GirlTalks omdømme, virke eller relationer.

 

 • GirlTalk forventer at vores samarbejdspartnere handler sandfærdigt og troværdigt, og i god tro rapporterer enhver bekymring, mistanke eller viden om eventuel interessekonflikt, følsom situation, overtrædelser af love, regler eller etiske og professionelle standarder. GirlTalk definerer en følsom situation som alle forhold, der kan medføre en kommerciel, omdømmemæssig eller relationsmæssig udfordring for GirlTalk, vores yderligere samarbejdspartnere og relationer, samt de piger og unge kvinder, som vores arbejde omhandler.

 

 • GirlTalks holdninger, fokusområder, anbefalinger og handlinger er uafhængige af kommercielle samarbejder. GirlTalk kan aldrig bringes til at mene noget bestemt om en given sag, virksomhed eller produkt, på basis af en samarbejdsrelation med en virksomhed, eller på baggrund af en virksomheds interesse.

 

 • GirlTalk arbejder med et armslængdeprincip i forhold til at sikre gennemsigtighed og uafhængighed i partnerskaber, og er derfor altid i sin ret til rette kritik mod et/en givent produkt/virksomhed, selvom GirlTalk modtager eller har modtaget økonomisk støtte fra virksomheden.

 

 • GirlTalk indgår generelt ikke i samarbejder der primært omhandler product placement og lover aldrig at anbefale et specifikt produkt eller virksomhed i forbindelse med et samarbejde.

 

 • GirlTalk er særlig forpligtet til at sørge for, at der ikke markedsføres specifikke produkter til vores unge målgruppe, og følger lovgivning og retningslinjer for markedsføring til børn og unge under 18 år. Vi forventer ligeledes at virksomheder vi samarbejder med, tager ansvar for at overholde de pågældende retningslinjer og lovgivningen i dette henseende, og tillader os at stille krav mht. kommunikation af kommercielt samarbejde, især til børn og unge under 18 år. Værdierne integritet, gennemsigtighed og ordentlighed er her nøgleord.

 

 • Finansiel støtte fra en virksomhed giver ikke virksomheden ret til at diktere eller pege på, hvordan og hvorledes midlerne skal anvendes i GirlTalk. Midlerne kan bruges til drift, kampagner og andet der støtter GirlTalks virke. Særlige aftaler indgås ved øremærkede midler.

 

 • Samarbejde med og/eller finansiel støtte fra en virksomhed giver ydermere ikke virksomheden ret til at diktere eller pege på, hvilke andre samarbejder eller former for støtte, GirlTalk må eller bør indgå i og/eller modtage. 

 

 • GirlTalks relation til medicinalindustrien er baseret på Lægemiddelindustriforeningens etiske regler for samarbejde med patientforeninger.

 

 • GirlTalk tilrettelægger altid sit politiske fortaler arbejde uafhængigt af partnerskaber med private aktører og kommercielle interesser.

 

 • Ansatte i GirlTalk må ikke give eller modtage gaver eller tjenester, som kan påvirke vores arbejde, udførelsen af vores pligter eller som på anden måde kan skade GirlTalk.

 

 • GirlTalk anerkender vigtigheden i, at de piger og unge kvinder vi henvender os til, føler sig set, mødt og inkluderet. Vi forbeholder os derfor retten til at stille krav til virksomheder vi indgår samarbejde med ift. diversitet, repræsentation og inklusion. Dette kan eksempelvis være med henblik på diversitet eller realistiske kropsidealer i kampagner, der udføres i samarbejde med en virksomhed.

 

 • GirlTalk følger ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer for virksomheder i forbindelse med aftaler, hvor GirlTalk modtager et beløb pr. solgt vare/enhed, en omsætningsandel, en overskudsandel eller lignende.

 

 • Brug af GirlTalks brand i forskellige sammenhænge skal altid godkendes af GirlTalk først, og al kommunikation i markedsføringsøjemed skal afstemmes både med den pågældende samarbejdspartner og med GirlTalk. Ved indgåelse af samarbejde modtager partnere yderligere retningslinjer for brug af logo og brandelementer separat.