Evalueringer og undersøgelser af vores arbejde

Evaluering af EmpowR

Rådgivningsvirksomheden Cowi har undersøgt de samfundsmæssige effekter af vores forebyggende indsats EmpowR, et gruppeforløb for piger i alderen 13–16 år.

 

Rapporten viser, hvordan EmpowR kan skabe store gevinster for samfundet. Det gælder for den enkelte piges oplevelse af livskvalitet. Og det gælder for de omkostninger, som samfundet kan spare, hver gang en pige i mistrivsel bliver hjulpet til at få det bedre eller undgår forværring.

 

Læs resumé af rapporten her

Læs hele rapporten her

 

Ungerådgivningen har fået banket ind i mit hoved, at jeg er værdifuld, og de har lært mig, at jeg skal tage fat i mine omgivelser, når jeg kan mærke trangen til selvskade
- Pige, 16 år

Evaluering af vores ungerådgivning

Rådgivningsvirksomheden Cowi har undersøgt de samfundsmæssige effekter af vores anonyme sms- og chatrådgivning for unge.

 

Rapporten viser, hvordan der er store samfundsøkonomiske gevinster forbundet med GirlTalks Ungerådgivning. Dette understøttes af pigerne og de unge kvinders egne tilbagemeldinger på brugerevalueringerne samt de gennemførte interviews.

 

Læs resumé af rapporten her

Læs hele rapporten her

 

Analyse af pilotprojektet Sisterhood

Sisterhood er samtalegrupper for 15-18-årige piger, der oplever konkrete tegn på mistrivsel såsom stress, tristhed/bekymringer, uro, ensomhedsfølelse og søvnproblemer til lettere depressioner og spiseforstyrrelser, selvskade, angst og lignende.

 

Sisterhoodindsatsen er per andet kvartal 2021 afprøvet i fire byer i tre regioner og efter endt forløb har evalueringerne af projektet vist, at forløbet har haft konkrete trivselsfremmende effekter på deltagerne:

 

  • 70% er blevet gladere efter deltagelse i Sisterhood
  • 68% har opnået en mere positiv selvopfattelse
  • 50% er blevet bedre til at tro på, at de er gode nok, som de er • 40% er blevet bedre til at forstå sig selv og andre
  • 37% har reduceret deres selvskadende adfærd mm.

 

Læs rapporten her

GirlTalks ungerådgivning er akkrediteret

GirlTalks ungerådgivning har siden 2017 været akkrediteret af RådgivningsDanmark, som er brancheforening for sociale rådgivningstilbud i Danmark. Akkrediteringen er et særligt kvalitetsstempel på chat- og SMS-rådgivningen i ungerådgivningen, der viser at vi lever op til en række krav til god rådgivning. Du kan læse mere om RådgivningDanmark her.