Forlaget Delta sponsorerer gruppeforløb

Forlaget Delta sponsorerer gruppeforløb

Med en donation på 200.000 kr. er virksomheden med til at sikre EmpowR-forløb til gavn for unge piger i den lokale kommune

konkret bidrag til lokal indsats

 

EmpowR er et frivilligbaseret og gratis tilbud til piger mellem 13 og 16 år, der viser tegn på mistrivsel. 

 

Forlaget Delta valgte at sponsorere forløb i den lokale kommune, da de anser EmpowR som et positivt projekt, hvor piger kan støtte hinanden i at håndtere svære tanker om bl.a. kropsidealer og følelsen af at være forkert, og sætte dem i et realistisk perspektiv. 

 

Donation muliggjorde at Egedal kunne tilbyde EmpowR-forløb til piger i udskolingen hvert halve år i to år.

 

Ifølge direktør Randi Nielsen krævede beslutningen om at sponsorere EmpowR-forløbene i Egedal ikke store overvejelser. Hun blev opmærksom på projektet under et foredrag af Ung Egedal og mener, at det adresserer de udfordringer, som unge piger står over for i dag. 

 

Randi Nielsen påpeger at mistrivsel ikke kun påvirker den enkelte pige, men også menneskerne omkring hende. Hun ser bidraget som en investering i trivsel og håber på at kunne hjælpe pigerne med at opnå et lykkeligt liv. 

 

Et sponsorat som dette gør en direkte og konkret forskel for de piger, der har behov for fællesskaber, for deres nærmeste, og for det lokalsamfund pigerne er en del af, og som virksomheden opererer i.

Jeg hjælper jo ikke kun de piger, der er en del af EmpowR-gruppen. det er også pigens søskende, mor, far, bedsteforældre og veninder, som jeg kan gøre en forskel for.
- Randi Nielsen, Direktør, Forlaget Delta

 

Læs mere om vores andre virksomhedssamarbejder her.

Forlaget Delta blev grundlagt i 1974 i Randi Nielsens fars garage. Virksomheden, der nu har flere ansatte, leverer bøger til undervisning, især i grundskolen. Randi Nielsen fortæller, at virksomheden bygger på traditionelle værdier, hvor hendes far har lært hende at være forberedt på dårlige tider. Dette er grunden til, at de har kunnet støtte EmpowR-forløbene.

Læs flere