Brugerbetingelser

Betingelser, når du bruger vores rådgivning

GirlTalks rådgivning for forældre tilbyder fortrolige samtaler. Rådgivningen bygger på et fortrolighedsprincip, som i praksis betyder, at rådgiverne har tavshedspligt. Du er altså ikke anonym, når du henvender dig, men rådgiverne må ikke dele, hvad du taler med dem om uden for GirlTalk.

I slutningen af samtalen tilbyder vi, at du deltager i en brugerevaluering. Vi sletter dit telefonnummer og eventuelle andre personlige oplysninger efter 12 måneder.

Alle vores rådgivere er frivillige, som har en børne- eller sundhedsfaglighed og uddannelse.
Vi udvælger vores frivillige rådgivere nøje, så vi er sikre på, at de har kompetencer til at varetage en rådgiverfunktion. Udover uddannelse modtager alle rådgivere løbende undervisning og supervision i forbindelse med rådgivningsarbejdet.

Når du indtaster dine personlige oplysninger i formularen til brevkasse og bookning af telefonrådgivning, giver du samtidig tilladelse til at GirlTalk behandler og opbevarer dine oplysninger til brug for den ønskede rådgivning, samt evaluering. Vi sletter dine personlige oplysninger efter 12 måneder.

I GirlTalks brevkasse for voksne tilbyder vi fortrolig rådgivning. Det betyder, at rådgiverne har tavshedspligt. Vi beder om din mailadresse for at kunne sende dig besked om svar og link til evaluering af din oplevelse af rådgivningen.

Dit brev og rådgiverens svar vil være tilgængelig i brevkassen her på hjemmesiden, så andre kan læse og få glæde af det. Vi anonymiserer det og udelader navne, stednavne og andre personlige eller detaljerede oplysninger.

Vi tilbyder, at du kan deltage i en brugerevaluering. Vi sletter dine personlige oplysninger efter 12 måneder.

Efter lov om social service §154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb med videre eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen. Rådgiverne kan derfor i enkelte tilfælde se sig nødsaget til at lave en underretning i forbindelse med samtaler i telefonrådgivningen. Det samme gælder ved henvendelser til brevkassen. Vi vil, så vidt det er muligt, involvere dig, hvis vi finder det nødvendigt at lave en underretning i forlængelse af din henvendelse til GirlTalks rådgivning.

Brevkassespørgsmål og svar, der vises på hjemmesiden, er altid anonymiseret. Du kan dog altid anmode om, at dit brev slettes ved at skrive en mail til info@girltalk.dk

Vi vil gerne høre din mening

Vi ønsker, at du får en god oplevelse, når du kontakter GirlTalks rådgivning for fagpersoner, forældre og andre pårørende. For at evaluere rådgivningen og løbende forbedre den, vil vi som afslutning på vores rådgivningssamtale og ved besvarelse i brevkassen, tilbyde dig at deltage i en brugerevaluering om din oplevelse. Vi sender dig derefter et link til at besvare et kort spørgeskema.

 

Er du utilfreds med noget, har du mulighed for at indsende en klage. Du kan læse vores klagevejledning her.