Chat med os i dag fra 19:00 - 23:00

Hvad betyder anonym chat?

Rådgivningen i GirlTalk er anonym. Det betyder, at rådgiverne ikke ved, hvem du er, eller hvor du skriver fra

Om anonymitet

For at sikre din anonymitet på chatten er det vigtigt, at du ikke siger dit navn, hvor du bor, hvilken skole du går på eller andet, som samlet kan fortælle, hvem du er. Vi ønsker at hjælpe dig med at passe på dig selv og oplyse dig om de regler, der gælder, så du kan føle dig tryg. Vi vil altid fortælle dig i samtalen, hvis du har brudt din anonymitet.

Om tavshedspligt

I GirlTalk ønsker vi at skabe rum, hvor du kan dele alle dine tanker, uden at du skal være nervøs for, at det bliver fortalt videre. Derfor har alle vores rådgivere tavshedspligt, hvilket betyder, at de ikke må fortælle det, du fortæller dem, til nogen uden for GirlTalk.

 

Særlige omstændigheder

Der findes i den danske lovgivning nogle særlige omstændigheder, hvor tavshedspligten bliver sat ud af kraft. Det sker, når hvis man er nødt til at skrive en underretning eller afværge at et menneske er til fare for sig selv eller andre. Vi vil informere dig om, hvis vi er forpligtede til at kontakte kommunen eller politiet.

 

Hvad er underretningspligt

Alle voksne og professionelle i Danmark har ifølge lovgivningen underretningspligt. Det betyder, at vi i nogle tilfælde, hvis du har brudt din anonymitet, skal fortælle kommunen eller politiet om det, du fortæller os. Da alle børn og unge skal have det godt, skal vi nemlig sørge for, at du får hjælp. Dette gælder fx, hvis du bliver udsat for vold eller misbrug af dine forældre.

 

Hvad er afværgepligt

Alle voksne og professionelle i Danmark har ifølge lovgivningen afværgepligt. Det betyder, at vi i særlige tilfælde, hvor vi vurderer at du er til fare for dig selv eller andre, kan spørge til din identitet for at kunne sikre, at du får hjælp. Dette gælder fx, hvis du er selvmordstruet eller vil slå et andet menneske ihjel.

 

Hvornår er du ikke længere anonym?

Du er ikke anonym længere, hvis du har fortalt så meget om dig selv, at andre vil kunne finde ud af, hvem du er, eller hvor du bor. Det er meget individuelt, hvor mange oplysninger der skal til, før man kan finde ud af, hvem en person er. For nogle er det et specielt efternavn, og for andre er det en adresse eller et CPR-nummer. Ud fra et fornavn vil du ikke kunne spores, men hvis GirlTalks rådgivere yderligere har kendskab til din skoles navn og klasse, så bliver det pludselig nemmere. Vær derfor altid opmærksom på, hvor mange informationer du videregiver om dig selv. Ofte er det ikke relevant for din situation at oplyse din skoles navn, adressen til din rideskole eller lignende.

 

Du er velkommen til at kontakte os på info@girltalk.dk, hvis du har spørgsmål omkring din anonymitet på GirlTalk.