Chat med os i dag fra 18:30 - 22:30
Skal vi besøge din skole?

Skal vi besøge din skole?

GirlTalks unge foredragsholdere er klar til at komme forbi din skole!

Altid god nok - også uden filter

Det er ikke nemt at være ung kvinde i dagens præstationssamfund. Mange piger føler et pres for at skulle præstere i alle livets arenaer, og det kan medføre både mistrivsel, stress og angst. I GirlTalks ung-til-ung-foredrag "Altid god nok - også uden filter" taler vi om alle de udfordringer, der kan følge med et teenage-pigeliv.

GirlTalks ung-til-ung-foredrag afholdes af unge kvinder, som alle kan huske deres teenage-år og kan dele ud af både egne erfaringer og faglige betragtninger. Igennem foredraget behandles emner som identitet, selvværd, præstationsangst, grænsesætning samt sociale medier og den rolle, de spiller i unges hverdag og følelsesliv.

Foredraget rundes af med en anonym spørgesession, hvor I kan stille alle de spørgsmål, der måtte trænge sig på – og som I måske normalt ikke tør at stille.

Efter foredraget vil I gå derfra med nye betragtninger og redskaber til, hvordan I kan håndtere de udfordringer og krav, I møder som unge kvinder i hverdagen.

Foredragene kan også holdes for både drenge og piger. Foredraget kan desuden udvides med en workshop-del.

Læs flere

Mød GirlTalks ung-til-ung-foredragsteam

Nina

Foredragsholder

Jeg hedder Nina og er 25 år. Til hverdag læser jeg psykologi på Aalborg universitet og er ansat som studiemedarbejder og foredragsholder hos GirlTalk Aalborg. Mit foredrag handler om at høre til. Finde det rigtige sted at stå. Og om at finde ud af, at man hører til i sig selv.

Isabell

Foredragsholder

Mit navn er Isabell, og jeg er 20 år. Til dagligt studerer jeg psykologi på Københavns Universitet. Min motivation for at afholde foredrag baserer sig i høj grad på min egen erfaring med, hvor svært det som ung kan være at være fyldt op af kropshad. Det er noget, som kan anses for at være symptomer på en samfundskultur, hvor flere har oplevelsen af ikke at være gode nok og værd at elske. Det er derfor nogle af de tematikker, jeg udfolder i foredraget. Undervejs deler jeg ligeledes ud af de værktøjer, som jeg ville ønske, jeg selv var blevet præsenteret for noget tidligere.

Mathilde

Foredragsholder

Jeg hedder Mathilde, er 26 år gammel og studerer Kommunikation til dagligt. Jeg mener, det er vigtigt at tale højt om de udfordringer, unge måtte opleve. Mit foredrag tager afsæt i præstations- og sammenligningskultur. En kultur hvor man kan føle sig forkert og alene, hvis man ikke præsterer til perfektion på alle livets parametre. Og en kultur der blandt andet afføder en sammenligningskultur på sociale medier, hvor man føler sig vurderet på udseende, krop og præstationer, hvilket kan resultere i en følelse af utilstrækkelighed og ensomhed.

Vickie

Foredragsholder

Mit navn er Vickie, og jeg er 28 år gammel. Jeg er uddannet journalist, podcaster og arbejder til daglig som selvstændig, hvor jeg underviser unge i personlig kommunikation, relationer og grænsesætning. Jeg har brugt en stor del af min fritid på at være frivillig i GirlTalks EmpowR-forløb. Kropsskam, ensomhed, forkerthedsfølelse og karakterræs er alle temaer, jeg følte mig meget alene om, da jeg var yngre. I dag er det et brændende ønske at skabe bevidsthed om, at ingen er så alene, som vi går rundt og tror.

Sarah

Foredragsholder

Mit navn er Sarah, jeg er 21 år gammel, og til hverdag studerer jeg Pædagogik på KU og er foredragsholder hos GirlTalk. Min motivation for at arbejde hos GirlTalk kommer fra, at jeg selv ved hvor svært det kan være, at være ung i en tid hvor problematikker som perfekthedskultur, præstationspres og dårligt selvværd er del af mange unges liv. Min historie handler om, at lavt selvværd kan medføre, at man ikke respekterer sine egne grænser, og opbygger usunde relationer med andre.

Julie

Foredragsholder

Jeg hedder Julie, og jeg er 23 år. Til hverdag læser jeg psykologi på AAU, og jeg har været tilknyttet GirlTalk i omtrent et år. Mit foredrag tager afsæt i en personlig historie om, at jeg voksede fra min bedste veninde i teenagealderen, og efterfølgende skulle finde ud af, hvem jeg var uden hende. Derudover lægger jeg i mit foredrag særligt vægt på at sætte grænser – både over for sig selv, men også sin omgangskreds – samt de sociale mediers betydning for vores selvværd og selvtillid.

Amalie

Foredragsholder

Jeg er 23 år og til daglig læser jeg psykologi på AAU. Igennem GirlTalk er jeg gruppeleder i EmpowR samt foredragsholder. I foredraget fortæller jeg min egen historie, som i korte træk handler om kampen for at passe ind og høre til, samt vejen mod at finde sig selv og egne grænser. Derudover indeholder foredraget refleksioner over grænsesætning, identitet, perfekthedskultur og selvværd.

Julia

Foredragsholder

Mit navn er Julia, og jeg er 26 år. Til hverdag læser jeg psykologi på Aalborg Universitet og arbejder som foredragsholder og frivillig rådgiver hos GirlTalk. Desuden arbejder jeg som mentor for elever på et gymnasie. Min motivation for at holde foredrag kommer særligt fra min egen oplevelse af at være ung pige i et samfund fyldt med forventninger om, at man skal præstere og være ’perfekt’ på alle livets områder. Min historie handler om at vokse op i denne perfekthedskultur og føle sig alene og forkert, samt om at mærke efter og lære sig selv og sine grænser at kende. Derudover fokuserer foredraget på redskaber og refleksioner omkring grænsesætning, fællesskaber og identitet – og ikke mindst sociale mediers indvirkning på pigernes hverdag.