Foredrag for fagfolk

  • 33 % af alle 15-årige piger oplever dagligt mindst ét symptom på psykisk mistrivsel.
  • 25 % af de 19-årige tilkendegiver, at de har haft en psykisk lidelse.
  • 19,5 % har overvejet at tage sit eget liv*.

Disse tal er alarmerende. Hvordan kan det være, at så mange unge piger har det så svært? Hvad er det for problemstillinger og udfordringer, pigerne kæmper med? Synes du, som fagperson eller pårørende, at det kan være svært at vide, hvordan du kan hjælpe pigerne? Vil du blive klogere på den virkelighed, som landets unge vokser op i? 

Vi tilbyder foredrag til fagfolk, forældre og pårørende om de udfordringer, unge piger møder på deres vej til voksenlivet, hvordan I kan møde dem i deres smerte, samt redskaber til håndtering af de problemstillinger som mange unge kæmper med i dag. Foredragene afholdes i hele landet af ansatte fra GirlTalks sekretariat, herunder direktør og psykolog Anna Bjerre.

Vi tager udgangspunkt i de emner, som I ønsker, at der lægges vægt på, og sammensætter foredraget efter jeres behov.

*Kilder: Sundhedsstyrelsen, CeFU, SFI, SIF og GSK. 

Læs flere

Foredraget, gav et rigtig godt og letforståeligt indblik i, hvordan verdenen ser ud for unge piger – og vigtigt: hvordan den adskiller sig fra den verden, deres forældre voksede op i. Det kan være svært at forstå forventningspres, hvis man ikke selv har levet i det. Det er rart at få det ind under huden, og jeg tror også, at det ruster forældrene til at møde deres unge fra en anden vinkel. Nogle gange er det bare vigtigt at føle sig hørt og forstået, og dét synes jeg foredraget gav et godt springbræt til
- Maria Højgaard Pedersen, Samskabelses- og kommunikationsmedarbejder hos UNGSOLRØD