sammen om "søsterskab"

sammen om "søsterskab"

Arbejdermuseet og GirlTalk er gået sammen for at udvikle "SØSTERSKAB" - et unikt fællesskabsformat designet til at styrke piger mentale trivsel, handlekraft og livsmod

Forskellige kompetencer, samme formål

I det strategiske samarbejde forener Arbejdermuseet og GirlTalk viden, kompetencer og metoder til at skabe et kreativt fællesskab, hvor unge piger undersøger, hvad det vil sige at være ung kvinde i dag, og hvordan man kan spejle nutidens udfordringer i fortidens kvindeliv.

Workshopseriens fandt sted. efter lukketid, i Arbejdermuseets særudstilling "Kvindeliv". Metoder og øvelser er inspireret af GirlTalks Sisterhood-forløb og Arbejdermuseets historiske materiale, og sessionerne udviklet og drevet med hjælp fra to af GirlTalks frivillige. 

Arbejdermuseet støtter GirlTalk med et sponsorat, der muliggør samarbejdets trivselsfremmende aktiviteter.

Samarbejdet er et godt eksempel på, hvordan GirlTalks indsatser og metoder kan bidrage i nye kontekster og samarbejder med aktører på tværs.

I GirlTalk ved vi, at fællesskaber er en af nøglerne til bedre trivsel, og feedback fra pigerne og deres forældre og/eller skolelærere har været positiv

Vi har oplevet nogle piger der er markant gladere, og har fået mere selvtillid. Den ene af dem siger meget mere i undervisningen. Vi fornemmer et øget selvværd og mindre selvtvivl hos alle pigerne. Pigerne udtrykker taknemlighed for at få muligheden for at deltage i forløbet.
- Udtalelse fra en skolelære til nogle af de deltagende piger

Et bidrag til pigerne og til historien

SØSTERSKAB er mere end blot en workshopserie – det er et trygt rum, hvor piger kan diskutere normer, skam, kropsforandring, ensomhed, fællesskab og modenhed.

Gennem tre workshop-sessioner fik de unge piger mulighed for at visualisere, hvor de føler, at de skal præstere, reflektere over for- og nutidens brevkasseindlæg fra unge kvinder, udfylde fredsduer med budskaber til fremtidige generationer, og dele udfordringer og drømme i et trygt fællesskab. 

Det giver en unik mulighed for at spejle sig i historien, og i hinanden, få nye perspektiver, og ikke mindst en følelse af, at de ikke er alene med de udfordringer og følelser de har.

Pigerne har dertil skabt deres egen "fane for SØSTERSKAB", som symboliserer de kampe, deres generation tager. 

Kampfanen og andre kreative bidrag er nu udstillet i "Kvindeliv", hvor de fortsætter med at inspirere besøgende til og med august 2025, og herefter går videre i historien og arkivet. 

Tak til Thit Thyrring og Hannah Aurora Almstrup får deres bidrag med kreative illustrationer og fotos.

Det var et trygt rum, hvor man ikke var bange for at sige noget forkert. Det var sjovt og rart at møde piger fra andre skoler, og der var et fællesskab med de andre.
- Deltagende pige i SØSTERSKAB