Nyheder

GirlTalk

Nyheder

Sisterhood vil bidrage med ny viden til nationalt videnshul

Sisterhood konkluderer, at der mangler viden og forskning omkring pigers egne ønsker i forbindelse med forebyggende indsatser mod mistrivsel

Igennem en række nationale undersøgelser og analytiske greb vil Sisterhood bidrage med ny viden til et videnshul der eksisterer i det danske forskningslandskab. Sisterhood konkluderer nu at der mangler viden og forskning omkring pigers egne ønsker i forbindelse med forebyggende indsatser mod mistrivsel.


Manglende viden på området

På baggrund af projektets delrapport konkluderer Sisterhood, at der mangler viden på området omhandlende piger og deres egne ønsker til forebyggende indsatser mod mistrivsel.
Derfor er kerneopgaven i Sisterhoodprojektet at give en stemme til sårbare og udsatte piger, og bidrage til at vi som organisation og som samfund kan blive klogere på hvordan vi kan hjælpe piger i mistrivsel.

 

Pigernes stemme

I GirlTalk er vi overbeviste om, at pigerne er eksperter i deres eget liv. Derfor er pigernes egen stemme også grundingrediensen i Sisterhoods undersøgelser, der skal bidrage til at vi kan formulere og afprøve en forebyggende indsats mod mistrivsel, som målgruppen selv har været med til at skabe.

 

Psykisk mistrivsel

I nyere dansk forskning ved man rigtig meget om hvad piger og unge kvinder kæmper med i forhold til psykisk mistrivsel, men man ved knap så meget om hvad pigerne selv ønsker af forebyggende hjælp til mistrivsel. Dette konkluderer Sisterhoods første delrapport i et mini litteraturstudie, hvor man blandt andet har haft for øje at undersøge hvad eksisterende forskning kan fortælle om hvilke forebyggende indsatser mod mistrivsel sårbare piger selv efterlyser.

Litteraturstudiet har ikke fundet noget national forskning, der udforsker og afdækker hvad piger og unge kvinder selv kunne tænke sig af forebyggende initiativer mod mistrivsel
- Sisterhoods første delrapport

Sådan vil Sisterhood bidrage med ny viden

Det er med pigernes egne erfaringer i centrum, at vi laver vores landsdækkende undersøgelser.
Vi har netop foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor formålet er at blive klogere på pigernes egne ønsker til en forebyggende indsats mod mistrivsel. Heri har vi blandt andet spurgt ind til hvad pigerne kæmper med i hverdagen, hvad de gerne vil tale om til en forebyggende indsats og hvad en forebyggende indsats skal rumme rent indholdsmæssigt og praktisk.

Ud fra den viden vi har fra spørgeskemaundersøgelsen, vil vi afholde en række fokusgruppeinterviews og enkeltinterviews med pigerne og med fagpersoner fra videregående uddannelsesinstitutioner, for at blive endnu klogere på hvordan den helt rigtige indsats skal formuleres og udmøntes i praksis.

 Når indsatsen er klar, afprøves den over målgruppen. Herefter vil vi evaluere indsatsen, for at se om vi har fået skabt en forbyggende indsats mod mistrivsel som giver den helt rette mening for pigerne.

Sisterhood

 • Sisterhood er et pilot projekt financieret af Ole Kirks Fond

 • Undersøger trivslen blandt piger på landets ungdomsuddannelser

 • Projektets formål er at udvikle  og afprøve forebyggende indsatser mod mistrivsel til psykisk sårbare piger i alderen 15-18 år

 • Projektet er landsdækkende

Læs flere

Præstations- og perfekthedskultur

 • En samlebetegnelse på en kultur, hvor et øget pres, krav og høje forventninger er et grundvilkår for mange mennesker, særligt unge

 • En kultur hvor man kun kan føle sig værdfuld når man opfylder egne og samfundets høje krav

 • Den stigende individualisme og uddannelsesarenaen er steder, hvor kulturen ofte sætter sit præg

 • Forskningen viser, at kulturen er medvirkende til at skabe unge i mistrivsel 

Læs flere

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

 • Pressemeddelelser
 • Publikationer
 • Nyheder
54 Resultater