Nyheder

GirlTalk

Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Bestyrelsen indkalder til GirlTalks årlige generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 22. maj 2024 kl. 16 og vil foregå online.


Tilmelding er nødvendig og sendes til info@girltalk.dk senest den 8. maj 2024.

Tilmelding samt eventuelle forslag til dagsorden sendes til info@girltalk.dk senest den 8. maj 2024.

Fremsatte forslag vil fremgå af dagsordenen, som offentliggøres her på siden den 13. maj 2024. Dagsordenen sendes ud til alle, der har tilmeldt sig generalforsamlingen sammen med et link og instruktion til den online deltagelse.

 

Foreløbig dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent og referent


2. Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab 


3. Godkendelse af kontingent for det indeværende år

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for medlemskab fortsætter uændret med 4 typer af medlemskaber: 

 • Personligt medlemskab til støtte for GirlTalk, 50 kr. om måneden
 • Familiemedlemskab til støtte for GirlTalk, 100 kr. om måneden
 • Ordinært medlemskab, 250 kr. årligt
 • Frivilligt medlemskab, 100 kr. årligt 

4. Vedtægtsændring

Bestyrelsen indstiller til vedtægtsændring for §6.3,

Nuværende ordlyd:
6.3: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Senest 3 uger forinden indkalder bestyrelsen til generalforsamling.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling offentliggøres på GirlTalks hjemmeside indeholdende dagsorden, herunder bestyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamlingen.  

Ændres til:
6.3: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Senest 3 uger forinden indkalder bestyrelsen til generalforsamling.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling offentliggøres på GirlTalks hjemmeside.

Begrundelse:
Sætningen: indeholdende dagsorden, herunder bestyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamlingen. slettes fra § 6.3, da ordlyden fremgår af § 6.4 der lyder:
6.4:  Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, herunder bestyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamlingen. 

 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Følgende udpeges ved generalforsamlingen 2024: 

 • Caleb Wilson 
 • Charlotte Dyhr

Følgende er på valg ved generalforsamlingen 2024: 

 • Pia Allerslev
 • Andreas Hjorth Frederiksen
 • Ole Hessel

 

6. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstiller, at Martin Dahl Jensen fra BDO fortsætter som revisor for GirlTalk. 

7. Behandling af fremsatte forslag


8. Eventuelt 

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

 • Pressemeddelelser
 • Publikationer
 • Nyheder
54 Resultater