Nyheder

GirlTalk

Nyheder

Østifterne støtter 3-årigt projekt målrettet forældre og fagpersoner

GirlTalk har modtaget en bevilling fra Foreningen Østifterne til vores SERIØST UNIVERS, der skal understøtte de nære voksne, der er rundt om piger i mistrivsel

Når en pige mistrives, påvirker det de mennesker, der er omkring hende. Det kan være kilde til stor frustration og mange bekymringer og som forælder kan man ofte føle sig magtesløs.

I GirlTalk får vi en del henvendelser fra forældre, der er bekymrede for deres døtres mistrivsel, og de er i tvivl om, hvordan de kan tackle dagligdagens udfordringer med pigerne. Forældrene spørger blandt andet om, hvordan de skal håndtere konflikter med pigerne, og de henvender sig for at få gode råd til, hvordan de skal tackle det, hvis deres døtre selvskader, har selvmordstanker, er meget ensomme eller oplever generel tristhed og mistrivsel.

I et nyt treårigt projekt vil vi udvide vores indsats med at bekæmpe mistrivsel blandt piger ved at støtte de forældre og fagpersoner, der er rundt om dem, med et SERIØST UNIVERS, der tilbyder rådgivning, støtte og viden til voksne.

Formålet med SERIØST UNIVERSET er at tilbyde forældre og fagfolk et pusterum, hvor de kan få skuldrene ned og mærke, at de er gode nok forældre eller at man som fagperson gør det godt nok og hvor man kan søge sparring og vejledning. I SERIØST UNIVERSET vil man kunne spejle sig i andre, der står i lignende dilemmaer og problemstillinger, og opleve, at det er helt normalt. Og vi vil tilbyde viden og redskaber, der hjælper forældre og fagpersoner med at håndtere de trivselsudfordringer, som de møder i dagligdagen i relation til pigerne. Dermed styrkes båndet mellem pigerne og de voksne, og det er helt afgørende for kvaliteten af det fællesskab, pigerne har med deres forældre og andre nære voksne.

Forældrene føler sig ofte magtesløse og ved ikke, hvordan de bedst kan støtte deres datter, der har fået ondt i tilværelsen. Forældrene har brug for et sted, hvor de kan henvende sig – og der er GirlTalk.dk et helt rigtigt sted med de mange dygtige frivillige, der rådgiver pigerne i at tackle udfordringerne. Vi vil gerne støtte GirlTalk i at oprette en forældrekonsultation og en ”brevkasse”, hvor forældre kan stille spørgsmål og få personlige svar – og læse om andre forældres udfordringer og løsninger.
- Direktør i Foreningen Østifterne, Lars Suhr Olsen

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
54 Resultater