Nyheder

GirlTalk

Nyheder

GirlTalk er kommet på Aalborg Kommunes budgetaftale

Aalborg Kommune har i den nyeste budgetaftale valgt at bevilge GirlTalk 300.000 kr. om året over de næste fire år. Pengene skal gå til GirlTalks lokalafdeling i Aalborg.

GirlTalk er kommet på budgetaftalen i Aalborg Kommune. Under den seneste forhandling vedtog et politisk flertal at bevilge GirlTalk 300.000 kr. om året de næste fire år, som skal gå til GirlTalks lokalafdeling i Aalborg.

“Vi har valgt at anerkende det rigtig gode og vigtige arbejde, som GirlTalk udfører. GirlTalk har blandt andet rekrutteret et imponerende antal frivillige, som står klar til at hjælpe og rådgive sårbare piger og unge kvinder. Det vil vi gerne støtte”, fortæller Jes Lunde, rådmand for ”Sundhed og Kultur” i Aalborg Kommune.

Bevillingen er med til at sikre, at GirlTalk kan hjælpe endnu flere piger i Aalborg også på længere sigt. Og der er et stort behov for langsigtede løsninger, hvis vi skal bremse den stigende mistrivsel blandt piger og unge kvinder. Det fortæller Kathrine Zakarias, der er afdelingsleder af GirlTalk i Aalborg:

”Det har stor betydning, at bevillingen er på fire år. Det betyder, at vi har mulighed for at arbejde langsigtet for vores mål om at sikre piger og unge kvinders trivsel. Samtidig gør det os glade at se, at der har været så bred opbakning til forslaget. Det er et vigtigt signal, at partierne på tværs af partifarver er enige om, at GirlTalks arbejde og pigers trivsel skal forblive på dagsordenen”.

Fællesskaber som værn mod mistrivsel
I Aalborg tilbyder GirlTalk blandt andet indsatserne EmpowR og Sisterhood. Det er fysiske gruppefællesskaber, der henvendt til piger i henholdsvis udskolingsalderen og unge kvinder i alderen 16-24 år. Forløbene har vist gode resultater, og fællesskaberne har vist sig at være en vej til mindre mistrivsel. Den seneste evaluering af EmpowR forløbene viste, at tæt på 80% af de adspurgte piger har fået mere lyst til at deltage i nye fællesskaber efter endt forløb. Deltagerne fortalte i evalueringen blandt andet, at forløbet har været med til at styrke deres engagement i skolesammenhænge, fællesskabet i skolen og det har givet dem mere mod på at tage en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole.

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
54 Resultater