Viden

GirlTalk

Artikler

Præstationspres - når det bedste ikke er godt nok

Det er ikke altid nemt at være ung i dagens præstationssamfund. Fra sidelinjen kan de voksne have svært ved at sætte sig ind i presset og forstå frygten for at fejle. For selvom alle muligheder tilsyneladende står åbne for de unge, kommer de åbne døre også ofte med en dyr pris.

Presset for at præstere har det med at snige sig ind, og den kan være svær at se og gennemskue. 

Et øget fokus på præstation, selvoptimering og konkurrence presser mange unge på et helt andet niveau, end det har været tilfældet før. Hvor det tidligere har været acceptabelt at klare sig gennemsnitligt, er der i dag mange unge, der føler, at kun en toppræstation er godt nok.

De unge har alle muligheder. Alt er ligesom blevet okay, og der er i dag mange måder man kan udtrykke sig på. Hvornår er jeg rigtig? Gør jeg det godt nok? Pigerne skal selv finde ud af det, og det er svært
- Majbritt Bay, Psykolog og souschef i GirlTalk

At klare sig godt i skolen er et uomgængeligt krav, som mange unge forsøger at leve op til. Derudover stiller mange unge også store krav til sig selv i andre arenaer af deres liv.

Det er ikke altid nok at være god i skolen eller en dygtig ansat – det er også vigtigt at være en omsorgsfuld søster, en god ven, en forstående kæreste og en vellidt kollega. De høje ambitioner om altid at være den bedste udgave af sig selv er krævende og kan give følelser af utilstrækkelighed og mindreværd.

En af forklaringerne på at præstationsproblematikker typisk gør sig mere gældende blandt piger og kvinder end hos drenge og mænd er, at de internaliserede forventninger til kønnene også adskiller sig. Ofte forventes piger og kvinder at skulle præstere forskelligt på flere forskellige arenaer end drenge og mænd. Mere afgrænsede forventninger til ens præstationer, gør naturligt forventningerne nemmere at navigere i.

Der er mange forventninger til, hvordan piger og kvinder skal performe afhængigt af den givne arena. Det er indgroede forestillinger, der er med til at forme vores forståelse af, hvem vi er, og hvad vi skal leve op til.
- Anna Bjerre, Psykolog og direktør i GirlTalk

Er du i tvivl om eller bekymret for dit barns trivsel, er det vigtigt at række ud efter hjælp. Del din bekymring med skolen eller andre voksne, som er vigtige i forhold til dit barns trivsel. 

Har du brug for at tale med nogen om dit barns trivsel? Så er du velkommen til at kontakte GirlTalks rådgivning for forældre. Book en tid til en samtale her.

Læs mere

Gå på opdagelse i vores artikler om unges trivsel. Her kan du få faglig indsigt og nye perspektiver på, hvordan du som forælder bedst kan støtte din datter og forstå hendes virkelighed. Læs om alt fra fællesskaber, gruppedynamikker, forældreinvolvering og hvordan du som voksen kan støtte op om selvværd og stærke relationer.


Filtre
Filter viden

Vil du vide mere om:

  • Forældrerollen
  • Mistrivsel
  • Selvværd
  • Fællesskaber

Se, lyt eller læs:

  • Video
  • Blogindlæg
  • Podcast
Vis flere filtre Vis færre filtre
9 Resultater