Viden

GirlTalk

Artikler

Selvskade – hvordan kan man håndtere det?

Det kan være meget svært at rumme smerten og magtesløsheden, hvis man opdager, at ens datter bruger selvskade til at håndtere sine følelser. Mange forældre reagerer med frygt, forvirring, vrede og sorg, og ofte oplever forældre at blive tynget af selvbebrejdelse og fortvivlelse.

Det er svært at være vidne til selvskade. Det kan også være vanskeligt at forstå, hvad der ligger bag den fysiske selvskade. Fra vores arbejde med piger, ved vi, at mange ofte skader sig selv på grund af en indre spændingstilstand.

Til sammenligning kender de fleste følelsen af at være så gal eller hidsig, at vi får lyst til at hamre hånden ned i bordet. På samme måde fungerer en selvskade som en stærk frustration, der forløses i en handling. Selvskaden kan give en følelse af lettelse og ro i forhold til den pine, de er fyldt op af. Ved at udøve fysisk skade på sig selv, kan det kortvarigt opleves som en lindring af den indre psykiske smerte. Det er bare ikke en hensigtsmæssig copingstrategi. Derfor er det vigtigt, at de unge får hjælp til at finde mere hensigtsmæssige strategier til at håndtere den indre smerte.

 

Hvad kan du gøre som forælder? 

 

Undgå panik 

Når man opdager, at ens barn skader sig selv, er det vigtigt at kontrollere sin forskrækkelse og forholde sig roligt og omsorgsfuldt. Ofte er selvskade i forvejen forbundet med skyld og skam hos den unge, og derfor kan en dramatisk reaktion fra omgivelserne forværre de negative følelser og lukke ned for kommunikationen.    

 

Vis forståelse, spørg og lyt

Det er let at blive optaget af den skadende adfærd som hovedproblemet. Men i virkeligheden er adfærden kun et symptom på det egentlige problem. Det, din datter har allermest brug for, er at opleve et oprigtigt ønske om, at du gerne vil forstå hende. Spørg omsorgsfuldt og nysgerrigt ind til hendes tanker og oplevelser med henblik på at blive klogere. Det er vigtigt, at du ikke reagerer dømmende eller afvisende, selvom du måske synes, at hendes tanker er på vildspor. Mind derfor dig selv om, at din datters største behov er at opleve, at du lytter og accepterer hende, på trods af at hun har valgt en usund strategi til at afhjælpe sine svære følelser.  

 

Bær over med afvisninger 

Det er ikke alle piger, der formår at bruge deres forældre. Måske vil din datter virke ligeglad, sur eller vred over, at du blander dig.  Det vil ikke være en hjælp for din datter, hvis hun oplever, at du bliver fornærmet eller såret over hendes afvisning. Derfor er det vigtigt, at du er den voksne, der accepterer, hvis din datter afviser din hjælp. Det betyder ikke, at du skal opgive at vinde din datters fortrolighed – men det er vigtigt, at du respekterer hendes grænser.  

 

Vis hende andre veje

Støt din datter i at finde alternativer til at skade sig selv, når hun bliver overvældet af svære følelser. Det kan være helt praktiske ting som åndedrætsøvelser, fysisk aktivitet, at lytte til musik, at skrive dagbog eller at have en liste med personer, hun kan kontakte, når hun føler trang til at skade sig selv.  

 

Tænk på familien 

Selvom det kan være svært at koncentrere sig om hverdagen og familiens sædvanlige gøremål, er det vigtigt ikke at sætte dig selv eller resten af familien på standby. For at undgå yderligere problemstillinger i familien er det en god idé så vidt muligt at fortsætte familiens normale rutiner, sådan at din datters selvskade ikke sætter dagsordenen for resten af familien. 

 

Ræk ud efter hjælp

Søg hjælp! Det er en god ide at aftale med din datter at tage kontakt til egen læge, som kan vurdere, om der skal tilrettelægges et videre forløb. I kan også henvende jer til skolens sundhedsplejerske, AKT-lærer eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning hos kommunen. Inddrag gerne en lærer, som hun har tillid til, sådan at der tages de rigtige hensyn fra skolens side. 

 

Vær tålmodig 

Det tager tid at bryde den onde cirkel, ændre vaner og at erstatte selvskade med andre strategier. Derfor er det vigtigt at holde ud, holde fokus og at fortsætte med at spørge ind til, hvordan din datter har det følelsesmæssigt fremfor at spørge, om hun har skadet sig selv. Bliv ved med at vise støtte og omsorg, både når det går godt, og også når det lader til, at processen står stille eller går tilbage. 

 

Er du i tvivl om eller bekymret for dit barns trivsel, er det vigtigt at række ud efter hjælp. Del din bekymring med skolen eller andre voksne, som er vigtige i forhold til dit barns trivsel. 

Har du brug for at tale med nogen om dit barns trivsel? Så er du velkommen til at kontakte GirlTalks rådgivning for forældre. Book en tid til en samtale her.

Læs mere

Gå på opdagelse i vores artikler om unges trivsel. Her kan du få faglig indsigt og nye perspektiver på, hvordan du som forælder bedst kan støtte din datter og forstå hendes virkelighed. Læs om alt fra fællesskaber, gruppedynamikker, forældreinvolvering og hvordan du som voksen kan støtte op om selvværd og stærke relationer.


Filtre
Filter viden

Vil du vide mere om:

  • Forældrerollen
  • Mistrivsel
  • Selvværd
  • Fællesskaber

Se, lyt eller læs:

  • Video
  • Blogindlæg
  • Podcast
Vis flere filtre Vis færre filtre
9 Resultater