Viden

GirlTalk

Artikler

Værdifulde fællesskaber

Fællesskaber er vigtige – særligt når man som ung søger efter tilhørsforhold, identitet og mening med livet. Fællesskaber er et centralt aspekt af ungdomslivet, og det spiller en stor rolle, hvilke fællesskaber man som ung er en del af.

Der findes mange typer af fællesskaber.

Der findes samfundsskabte fællesskaber, som opstår på baggrund af eksempelvis geografi eller køn. Der findes institutionelle fællesskaber, som kan opstå i blandt andet skolen eller sportsklubben. Der findes fællesskaber baseret på ”løse forbindelser”, hvor trends og nye ungdomskulturer opstår.
Og så er der fællesskaber, der består af nære relationer og venskaber. Det er fællesskaber, der ofte er karakteriseret ved en høj grad af fortrolighed. 

Alle fællesskabsformer er til stede i alle menneskers liv, men det varierer, hvilke former, der fylder mest, og hvor meget hver enkelt fællesskabsform fylder for den enkelte.

I relation til unges trivsel er det afgørende ikke, hvilke former for fællesskaber der fylder mest. Det afgørende er, at de unge oplever at være i et fællesskab, og at det er et fællesskab, hvor de er trygge og kan udfolde sig. 

”Vi ved, at fællesskaber med andre unge er helt afgørende for det gode ungdomsliv. Generelt har unge, der er en del af et rummeligt fællesskab højere selvværd og trives bedre end unge, som står uden for.”
- Ditte Lundqvist Wagner, Projektleder i GirlTalk

Kampen om en plads
Det kan være udfordrende at finde sin plads i et fællesskab. Det er en proces, der involverer etablering og forhandling af ens position og identitet inden for det givne fællesskab. Processen stiller krav om at være i stand til at opbygge relationer, tackle konflikter og evnen til at definere sin egen rolle.

For nogen kommer fællesskabet med en pris. I forhandlingerne for at finde sin plads i fællesskabet kan man opleve at gå på kompromis med sig selv og sine værdier.

Nogle unge oplever også, at der ikke er plads til dem i fællesskabet. De oplever typisk, at de mangler noget, eller at fællesskabet ikke giver dem mulighed for at kunne realisere sig selv. Det kan føre til en oplevelse af ensomhed, selvom man teknisk set er en del af et fællesskab.

At opbygge og opretholde fællesskaber kræver derfor en stor investering af kræfter og ressourcer for de unge.

Som voksne er det vigtigt at have forståelse for, hvad det kræver at være en del af et fællesskab, og hvor vigtigt det er at skabe inkluderende og støttende miljøer for de unge. Ved at støtte op om at skabe rammerne for trygge fællesskaber, giver man de unge de bedste forudsætninger for at kunne trives og udvikle sig socialt, følelsesmæssigt og fagligt.

Er du i tvivl om eller bekymret for dit barns trivsel, er det vigtigt at række ud efter hjælp. Del din bekymring med skolen eller andre voksne, som er vigtige i forhold til dit barns trivsel. 

Har du brug for at tale med nogen om dit barns trivsel? Så er du velkommen til at kontakte GirlTalks rådgivning for forældre. Book en tid til en samtale her.

Læs mere

Gå på opdagelse i vores artikler om unges trivsel. Her kan du få faglig indsigt og nye perspektiver på, hvordan du som forælder bedst kan støtte din datter og forstå hendes virkelighed. Læs om alt fra fællesskaber, gruppedynamikker, forældreinvolvering og hvordan du som voksen kan støtte op om selvværd og stærke relationer.


Filtre
Filter viden

Vil du vide mere om:

  • Forældrerollen
  • Mistrivsel
  • Selvværd
  • Fællesskaber

Se, lyt eller læs:

  • Video
  • Blogindlæg
  • Podcast
Vis flere filtre Vis færre filtre
9 Resultater