Nyheder

GirlTalk

Nyheder

Ny viden klar: Unge sårbare kvinder vil have hjælp igennem det kreative

Sårbare unge kvinder ønsker fællesskab, medbestemmelse og det kreative som et fælles tredje, når der skal tales om det, der gør ondt

På baggrund af Sisterhoods landsdækkende undersøgelser ved vi nu, at der skal noget kreativt mellem hænderne, når unge sårbare kvinder skal tale og arbejde med de ting, som udfordrer deres trivsel. Derfor er Sisterhood lige nu i gang med at formulere og udarbejde en kreativ gruppeindsats målrettet 15-18 årige kvinder. Indsatsen skal afprøves i et 8-ugers forløb og har til formål at forbedre deltagernes trivsel.

Vi leder alle sammen efter folk, der minder om os selv
- Ung kvinde fra fokusgruppeinterview

I Sisterhoods undersøgelser har vi ønsket at blive klogere på hvad 15-18 årige kvinder kæmper med i livet, og hvad disse ønsker sig af forebyggende hjælp mod mistrivsel. Vi har udarbejdet en landsdækkende spøgeskemaundersøgelse omhandlende hvad unge kvinder kæmper med og hvad de ønsker sig af forebyggende hjælp mod mistrivsel.

Herefter har vi, med erfaringerne fra spørgeskemaet in mente, afholdt fem fokusggruppeinterviews med 15-18 årige unge kvinder der er i gang med en ungdomsuddannelse – ét i hver region. Ydermere er der afholdt fire interviews med skolepersonale fra ungdomsuddannelserne rundt omkring i landet.

 

En indsats med fællesskab, samtaler og kreativitet i centrum

Målgruppen ønsker først og fremmest at indgå i et fællesskab med ligesindede og spejle sig i andre. Genkendelse skaber en tryghed hos de unge kvinder, og er medvirkende til at de tør at åbne op og tale om det der trykker.

Hvis man gerne vil snakke om noget, så skal man nok bare have det der sidste skub for at komme i gang
- Ung kvinde fra fokusgruppeinterview

Derfor bliver Sisterhood indsatsen en gruppeindsats med fællesskabet og spejlingen som udgangspunkt, hvor to frivillige gruppeledere fra GirlTalk faciliterer snakke med det udfordrede ungdomsliv som omdrejningspunkt.

Herudover fortæller respondenterne på spørgeskemaet og interviewpersonerne, at de ønsker en social indsats med et kreativ input som et fælles tredje. Tegning, maling mm. skal være et fælles omdrejningspunkt, hvor deltagerne indbyrdes kan mødes på fælles grund.

Men det kreative skal, vigtigst af alt, agere base for tryghed og et sted hvor man kan trække sig, når man som deltager har brug for et pusterum i de til tider sårbare fællessnakke.

 

Behovet for medbestemmelse og ansvar

Under interviewsene blev det klart, at de unge kvinder ønsker en stor grad af medbestemmelse og ansvar, når de skal indgå i en indsats som Sisterhood.

De udtrykker et udtalt behov for at kunne deltage i indsatsen og i fællesskabet på egne præmisser, uden følelsen af pres og krav. Når samtaleemnerne opleves som særligt sårbare for den enkelte, er det altafgørende, at der i Sisterhood indsatsen er en fælles forståelse for at man kan trække sig.  

Majbritt Bay, psykolog og souschef i GirlTalk fortæller, at behovet for medbestemmelse er et behov de fleste har, men at særligt unge kvinder i 15-18 års aldersgruppen er i en modningsproces, hvor der ønskes færre rammer at skulle indgå i. Medbestemmelse afføder et større ansvar, pointerer Majbritt Bay. Hun fortæller at der ligger empowerment i at give et ansvar til de unge kvinder. Det sender et signal om, at der er noget de skal leve op til og at vi tror på, at de kan gøre det.

 

Hvad så nu?

Vi har spurgt landets unge kvinder til råds om hvordan de ønsker hjælp, og vi har lyttet. Nu skal vi handle.

Med alt empirien indsamlet, og en sløjfe der snart kan bindes på alle slutanalyserne, kan indsatsen snarest udvikles og afprøves i praksis. Vi glæder os til at udvikle og afprøve en indsats, som er formet af stemmer fra landets unge kvinder.

Indsatsen skal i det tidlige forår afprøves i tre ud af landets fem regioner, én gang i ugen i en periode på 8 uger. Efter afprøvning af indsatsen udarbejder GirlTalk en evaluering af indsatsen for at undersøge hvor vi har ramt plet, og hvor vi kan optimere indsatsen så vi kan blive endnu bedre til at hjælpe landets unge kvinder.

Behovet for medbestemmelse er almenmenneskeligt. Dog kan behovet være mere udtalt blandt 15-18 årige end hos yngre aldersgrupper, da man i denne periode bliver mere selvbevidst og gennemgår en identitetsdannelse
- Majbritt Bay, psykolog og souschef hos GirlTalk

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
50 Resultater