Nyheder

GirlTalk

Nyheder

Endnu mere hjælp på vej til GirlTalk i Nordjylland

Nu er der er godt nyt og endnu mere hjælp på vej til piger og unge kvinder i Nordjylland. GirlTalk har nemlig modtaget en række bevillinger, der gør det muligt for organisationens lokalafdeling i Aalborg at fortsætte og udvikle deres arbejde med at forebygge og mindske mistrivsel hos piger imellem 12-24 år.

De seneste tre år har GirlTalk i Aalborg kunne tilbyde piger og unge kvinder nogen at snakke med og fællesskaber at blive en del af. Og nu er der godt nyt, for der er nemlig endnu mere støtte på vej til GirlTalks arbejde med at forebygge mistrivsel. Med bevillinger fra Det Obelske Familiefond, Spar Nord Fonden og Aalborg Kommune dedikeret til GirlTalks afdeling i Aalborg bliver det nemlig muligt for lokalafdelingen at fortsætte arbejdet de kommende år.

"Alle har brug for et sted at høre til, men desværre er det ikke alle unge, der er en del af et fællesskab eller har nære samtalepartnere. Vi støtter derfor fortsat driften og udviklingen af GirlTalks lokalafdeling i Aalborg, så organisationen kan få en stærkere forankring og fortsætte deres professionelle forebyggende indsatser til unge kvinder. Vi bakker op på grund af fondets særlige tilknytning til det nordjyske og vores mangeårige samarbejde med GirlTalk," udtaler områdechef i Det Obelske Familiefond, Peter Larsen, i forbindelse med bevillingen.

Og hos GirlTalk er man begejstret for, hvilken forskel bevillingerne kommer til at gøre for piger og unge kvinder lokalt. Det fortæller Kathrine Vesterholt Zakarias, der er teamleder for GirlTalks lokalafdelinger:

”Det er fantastisk at blive set og anerkendt for det store stykke arbejde, som GirlTalks ansatte og frivillige har gjort i Aalborg de sidste tre år. At have en lokalafdeling i Aalborg har været helt afgørende for, at det har været muligt at gøre den forskel for så mange piger lokalt, som vi har gjort. Med en stærk lokalafdeling i Aalborg åbner vi også for muligheden for, at vi kan begynde at udvide til de omkringliggende kommuner, hvilket vi ser frem til.”

Stigende samfundsbehov kalder på målrettet støtte
De seneste år er der kommet øget opmærksomhed på trivslen blandt danske unge, og tallene viser, at det særligt er piger og unge kvinder, der ligger højt i mistrivselsstatistikkerne. Unge kvinders mistrivsel er steget konstant gennem de sidste 10 år. En landsdækkende undersøgelse blandt danske skolebørn viste i 2022, at mere end halvdelen af alle piger i 9. klasse gav udtryk for mistrivsel. Blandt de 16-24-årige viste midtvejsrapporten fra ’Den Nationale Sundhedsprofil’ for nyligt, at det stadig går den gale vej. Rapporten viser, at udviklingen er blevet forværret siden coronapandemien, og at det særligt er pigerne, der har det svært. Derfor er det afgørende at tænke i forebyggende indsatser, hvis man vil styrke trivslen.
Og Spar Nord Fonden ligger blandt andet det stigende samfundsmæssige behov for målrettede indsatser til grund for bevillingen.

”GirlTalks vedholdende indsats for pigers trivsel er et vigtigt projekt, som desværre bliver mere og mere relevant i vores samfund. Med GirlTalks store engagement formår de både at arrangere værdiskabende aktiviteter, nå ud til deres målgruppe og etablere en solid gruppe af frivillige, som er afgørende for, at indsatsen kan gennemføres. Det vil vi i Spar Nord Fonden gerne medvirke til, og derfor støtter vi projektet i endnu en periode”, lyder det fra direktør i Spar Nord Fonden, Bo Uggerhøj.

I Aalborg Kommune er det også stor begejstring for den indsats, som GirlTalk i Aalborg har leveret siden lokalafdelingens opstart i byen i 2020. Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur, Aalborg Kommune, fortæller;

”I Aalborg Kommune har vi et stort fokus på opsporing og tidlig forebyggelse af mental mistrivsel. Det er vigtigt, at vi i kommunen har relevante tilbud til både børn, unge og voksne. GirlTalk er lykkedes med at skabe et rum, hvor piger kan mødes med ligesindede, dele erfaringer, danne sociale relationer og få redskaber til at mestre de udfordringer, som ungdomslivet kan give. Det vil vi i Aalborg Kommune gerne bakke op om, og derfor glæder det mig, at vi har fundet midler til fortsat støtte af GirlTalk.”

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
50 Resultater