Nyheder

GirlTalk

Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Bestyrelsen indkalder til GirlTalks årlige generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 22. marts kl. 15 på Bygmestervej 10, 2400 København NV.

Ved generalforsamlingen den 22. marts er tilmelding nødvendig og sendes til info@girltalk.dk.

Tilmelding skal ske senest mandag den 7. marts.
Forslag til generalforsamlingen sendes ligeledes senest den 7. marts til info@girltalk.dk.

Fremsatte forslag vil fremgå af dagsordenen, som offentliggøres her på www.serioest.dk den 8. marts og sendes ud til alle, der har tilmeldt sig generalforsamlingen. Referat af generalforsamlingen vil blive sendt ud til alle medlemmer efter den 22. marts.

 

Foreløbig dagsorden er som følger:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab

3.      Godkendelse af kontingent for det indeværende år

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for medlemskab fortsætter uændret med 4 typer af medlemskaber:

i.      Personligt medlemskab til støtte for GirlTalk, 50 kr. om måneden

ii.      Familiemedlemskab til støtte for GirlTalk, 100 kr. om måneden

iii.      Ordinært medlemskab, 250 kr. årligt

iv.      Frivilligt medlemskab, 100 kr. årligt

 4.      Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Følgende medlemmer af bestyrelsen er udpeget i 2020 og genudpeges ved generalforsamlingen 2022:

  • Caleb Wilson
  • Charlotte Dyhr

Følgende er på valg ved generalforsamlingen 2022:

  • Pia Allerslev
  • Andreas Hjorth Frederiksen 

5.      Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller til, at Martin Dahl Jensen fra BDO fortsætter som revisor for GirlTalk 

6.      Behandling af fremsatte forslag 

7.      Eventuelt

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
46 Resultater