Nyheder

GirlTalk

Nyheder

Erhvervsskoler lider under elev-frafald: Styrkede fællesskaber kan øge trivsel blandt elever  

Danske erhvervsskoler døjer med massivt elevfrafald. Nu viser en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd, VIVE, at et større fokus på at styrke sociale fællesskaber kan mindske frafald på erhvervsuddannelserne. I GirlTalk afprøver vi sammen med Ole Kirk’s Fond med pilotindsatsen, ‘Sisterhood’, hvordan fællesskaber for piger og unge kvinder på ungdomsuddannelser kan være med til at øge kvindelige elevers motivation og skoletrivsel.

Spinkle sociale relationer og fællesskaber er medvirkende til det store frafald på landets erhvervsuddannelser. Derfor skal en del af løsningen også findes i styrkede sociale fællesskaber. Det er en af hovedkonklusionerne i en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. 

I GirlTalk afprøver vi netop det med pilotindsatsen ‘Sisterhood’. Sammen med Ole Kirk’s Fond har vi det sidste halvandet år tilbudt gruppefællesskaber til kvinder imellem 15-18 år på seks ungdomsuddannelser rundt om i landet. Her kan de unge blive en del af et trygt gruppefællesskab sammen med andre unge kvinder på deres uddannelsessted. I grupperne mødes man én gang om ugen, og hver gruppegang har et kreativt element som omdrejningspunkt. Formålet er at give de unge kvinder andre at spejle sig i og et frirum, hvor de kan dele tanker, følelser og dét der fylder for dem. Og det er en indsats, der allerede nu viser gode resultater.  

”Vi ser, at det er afgørende for unge pigers skoletrivsel, at de er en del af fællesskaber med andre unge, som de oplever, at de har noget tilfælles med. Vi ser, hvordan fællesskaberne er med til at skabe en fortrolighed mellem pigerne, som giver dem forståelse for, at de ikke er alene med at have det, som de har det, og som er med til at give dem nyt mod på at indgå i andre sociale sammenhænge,” fortæller Anna Bjerre, der er psykolog og direktør i GirlTalk.  

Anna Bjerre understreger også, at de fællesskaber, som GirlTalk tilbyder, er kendetegnet ved ung-til-ung kontakten, da fællesskaberne bliver styret af frivillige, unge gruppeledere. “Det har stor betydning for de unges oplevelse af at kunne spejle sig og åbne op i grupperne, at de fællesskaber, vi tilbyder, bliver faciliteret af unge, frivillige gruppeledere, som de kan relatere til og deler virkelighed med,” forklarer hun.  

Søsterskab for større skoletrivsel
En af de unge kvinder, der har oplevet, at ’Sisterhood- fællesskabet havde betydning for hendes mentale trivsel og lyst til at møde op på uddannelsen, er Matilde Sanggaard Petersen. Som elev på Frisøruddannelsen NEXT i København, fortæller Matilde, hvordan ’Sisterhood’ hjalp hende til at blive en del af et fællesskab, som hun ikke havde følt sig som en del af før:  

”Jeg har aldrig været særlig glad for skolen, og jeg har aldrig rigtig følt, at jeg har passet ind i de fællesskaber, der har været. Når man møder hinanden i nye klasser, så er der altid nogen der finder hinanden og falder ind i de her grupper virkelig, virkelig hurtigt, og det har jeg aldrig været en del af. Jeg har aldrig kunne finde nogen, så jeg har altid følt mig lidt malplaceret og har passet mig selv. Derfor har skolen også bare været noget, der skulle overstås,” fortæller Matilde Sanggaard Petersen.  

Matilde fortæller, at hun først var skeptisk over for at deltage i forløbet, men efter den første gang i ’Sisterhood’-gruppen, kunne hun tydeligt mærke, at det var et godt fællesskab for hende.  

”Man følte sig som en del af et fællesskab, og når man snakkede om nogle emner, der var dybe og personlige, så kunne man mærke, at det blev taget godt imod. Man blev bakket op, og der var nogen, der fortalte, at de følte præcis det samme som en selv. Så fællesskabet med de andre gjorde egentlig, at jeg opdagede, at jeg overhovedet ikke var alene om de tanker, jeg gik med, og det var rigtig rart,” fortæller hun.  

Fællesskaber med effekt   
Og det er relevant at fokusere på elevernes mentale trivsel, hvis man vil mindske frafald på erhvervsuddannelserne. Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen falder hele 49 % af piger med lav grad af mental sundhed fra undervejs på erhvervsuddannelserne. At trivsel har betydning for uddannelsesmotivationen, viser sig også i de foreløbige resultater fra ‘Sisterhood’. I den seneste evaluering af ‘Sisterhood’ svarer en stor del af deltagerne i evalueringen, at de efter forløbet har oplevet at møde op til flere timer på uddannelsen. Samtidig har over halvdelen af deltagerne givet udtryk for, at forløbene har gjort, at de har fået en større tro på dem selv både individuelt, i forhold til det sociale og i relation til det uddannelsesmæssige.  Det var også en oplevelse Matilde Sanggard Petersen havde i sit ‘Sisterhood’-forløb. 

”I gruppen opdagede jeg, at alle egentlig gik og følte mange af de samme ting, og at alle mennesker egentlig sådan, ligegyldigt hvordan de ser ud eller hvordan de opfører sig, går og er lidt bange for det samme. Man kan hurtigt få tanker om, at hende der, hun har det bare nemt, eller gid jeg var ligesom ham der. Det har virkelig hjulpet mig meget at forstå, og det er noget, jeg stadigvæk bruger i min hverdag, når jeg lige stopper op og tænker, at okay - hun er måske ikke helt så perfekt, som jeg tror hun er”, slutter hun af.   

Fakta om ‘Sisterhood’

  • ’Sisterhood’-forløbene kører som et pilotprojekt i et partnerskab mellem GirlTalk og Ole Kirk’s Fond på seks ungdomsuddannelser – heraf to erhvervsuddannelser – fordelt i henholdsvis København, Aalborg og Odense. 

 

  • I den seneste evaluering af ’Sisterhood’-forløbene, foretaget af evalueringsinstituttet Social Respons, viste evalueringen blandt andet, at 63% af de deltagende piger, som før havde haft svært ved at komme til alle timerne på uddannelsen, oplevede at de efter ’Sisterhood’ kom til flere timer på uddannelsen. Specifikt for forløb på erhvervsuddannelser viste evalueringen at 78% af forløbsdeltagerne tilkendegav, at de havde fået lettere ved at stå op om morgenen efter forløbet.

Læs flere

Fakta om frafald på erhvervsuddannelser

  • Forskning på området viser, at erhvervsuddannelserne er den type ungdomsuddannelse, som er mest ramt af frafald (40 % gennemfører ikke) * Kilde: EVA 2021

  • Mistrivsel tilskrives en stor del af årsagen til frafald. Iflg. tal fra Sundhedsstyrelsen falder hele 49 % af piger med lav grad af mental sundhed fra undervejs på erhvervsuddannelserne * Kilde: Sundhedsstyrelsen 2022
  • Særligt overgangene (praktik m.m.) fremhæves som faktorer, der udfordrer ungdomsuddannelse, som er mest ramt af frafald (40 % gennemfører ikke) * Kilde: EVA 2021 

Læs flere

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
50 Resultater