Nyheder

Amalie Stender

Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Bestyrelsen indkalder til GirlTalks årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes den 27. februar kl. 14.30-15 på:

Martinsvej 7, 1.,
1926 Frederiksberg C.


Ved generalforsamlingen er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding samt eventuelle forslag til dagsorden sendes til info@girltalk.dk senest d. 13. februar.

Fremsatte forslag vil fremgå af dagsordenen, som offentliggøres her på siden den 14. februar og sendes ud til alle, der har tilmeldt sig generalforsamlingen.

Referat af generalforsamlingen vil blive sendt ud til alle medlemmer efter den 27. februar.

 

Dagsorden for GirlTalks generalforsamling 2023

1. Valg af dirigent og referent


2. Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab 


3. Godkendelse af kontingent for det indeværende år

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for medlemskab fortsætter uændret med 4 typer af medlemskaber: 

 • Personligt medlemskab til støtte for GirlTalk, 50 kr. om måneden
 • Familiemedlemskab til støtte for GirlTalk, 100 kr. om måneden
 • Ordinært medlemskab, 250 kr. årligt
 • Frivilligt medlemskab, 100 kr. årligt 

4. Vedtægtsændring ang. indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indstiller til vedtægtsændring for §6.3, således at ordlyden fremover lyder:

'Indkaldelse til ordinær generalforsamling offentliggøres på GirlTalks hjemmeside indeholdende dagsorden, herunder bestyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamlingen.’

Hvis denne vedtægtsændring gennemføres, betyder det, at indkaldelse fremover vil ske via offentliggørelse på GirlTalks hjemmeside www.girltalk.dk og ikke via mailindkaldelse.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Følgende udpeges ved generalforsamlingen 2023: 

 • Pernille Skipper
 • Mette Ingeman Pedersen 

Følgende er på valg ved generalforsamlingen 2023: 

 • Heidi Krumhardt
 • Helle Rabøl Hansen 

6. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstiller, at Martin Dahl Jensen fra BDO fortsætter som revisor for GirlTalk. 

7. Behandling af fremsatte forslag


8. Eventuelt 

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

 • Pressemeddelelser
 • Publikationer
 • Nyheder
50 Resultater