Nyheder

GirlTalk

Nyheder

Nordea-fonden støtter forankring af gruppeforløbet EmpowR

Med tre millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden til projektet EmpowR sætter GirlTalk nu fart på arbejdet med at forebygge unges mistrivsel.

EmpowR er GirlTalks gruppetilbud henvendt til 13-16-årige piger, der har til formål at forebygge og afhjælpe mistrivsel. Med støtten fra Nordea-fonden vil GirlTalk forankre EmpowR i fire eksisterende samarbejdskommuner; Hørsholm, Fredensborg, Egedal og Herlev Kommune.

Den seneste rapport fra Skolebørnsundersøgelsen ryddede for nyligt forsider, da den viste, at det særligt er unge piger i udskolingsalderen, der oplever ensomhed, stress og lavere livstilfredshed end tidligere målt. Derfor er fondens støtte til forankring af EmpowR forløbene også særligt vigtig.

Der er et stort behov for langsigtede løsninger, hvis vi skal bremse den stigende mistrivsel. Med støtten fra Nordea-fonden har vi nu mulighed for at arbejde med en forankring af vores gruppeforløb, EmpowR, så vi kan være med til at hjælpe endnu flere ud af mistrivsel og ind i fællesskaber. Både nu og i fremtiden”, fortæller GirlTalks direktør, Anna Bjerre.

Og netop mulighederne i at forebygge mistrivsel hos unge igennem trygge fællesskaber er også centralt for Nordea-fondens støtte:

"Med EmpowR har GirlTalk sat et vigtigt arbejde i gang med at forebygge mistrivsel hos unge piger. Når pigerne bliver en del EmpowR-forløbene får de nemlig mulighed for at bliver en del af et fællesskab, hvor de bliver set, hørt og accepteret. Det er med til at skabe nye sociale relationer. Det arbejde vil Nordea-fonden meget gerne aktiv støtte op om, så flere unge piger kan få et godt og trygt ungdomsliv,” siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Et forebyggende frirum med flot effekt
EmpowR er bygget op som et 10 ugers gruppeforløb, hvor piger bliver en del af et rummeligt og trygt fællesskab med andre piger. EmpowR kører lige nu i otte kommuner, og har allerede vist gode resultater.

De deltagende piger fortæller blandt andet, at forløbet har været med til at styrke fællesskabet i skolen, deres engagement i skolesammenhænge og har givet dem mere mod på at tage en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole. Samtidig viste den seneste evaluering af EmpowR, at tæt på 80% af de adspurgte piger har fået mere lyst til at deltage i nye fællesskaber efter endt EmpowR-forløb. Og netop modet til at indgå i nye fællesskaber er helt essentielt for unges trivsel, fortæller Ditte Lundqvist Wagner, der er projektleder i GirlTalk.

”Vi ved, at fællesskaber med andre unge er helt afgørende for det gode ungdomsliv. Generelt har unge, der er en del af et rummeligt fællesskab højere selvværd og trives bedre end unge, som står uden for. Formålet med EmpowR er at give deltagerne tro og mod på fællesskaber. Både de nye og dem de allerede er en del af. Derfor er brobygning et vigtigt element i indsatsen”, forklarer hun.

I EmpowR består grupperne af mellem 4-8 piger, som bliver drevet af to frivillige gruppeledere, der alle er unge kvinder. Igennem samtale og øvelser oplever pigerne at kunne spejle sig i hinanden, og erfaringerne viser, at grupperne danner grobund for et trygt frirum, samvær og samtaler, som pigerne ikke har andre steder.

Nordea-fonden støtter EmpowR med i alt 3.040.000 kr. fra 2023-2025. Midlerne går til at videreføre og forankre det arbejde, som GirlTalk satte i gang fra 2020-2022 i de fire samarbejdskommuner.

Læs mere om den tidligere indsats her: https://nordeafonden.dk/projekter/empowr

Læs mere om EmpowR her

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
45 Resultater