Nyheder

GirlTalk

Nyheder

Præstations- og perfekthedskulturen kædes atter sammen med unges mistrivsel

Sisterhoods nyeste undersøgelse viser, at den tungestvejende årsagsforklaring til unge pigers mistrivsel er presset fra præstations- og perfekthedskulturen

En stor andel af nyere national forskning og andre undersøgelser konkluderer, at præstations- og perfekthedskulturen skaber unge individer i mistrivsel – og det er særligt piger og unge kvinder der oplever at have det svært. Dette konkluderer Sisterhoods første delrapport igennem et systematisk mini litteraturstudie, som kategoriserer eksisterende forskning.  

Sisterhoods forrige artikel konkluderede på baggrund af projektets første undersøgelser, at mistrivsel blandt unge er et voksende problem, og at det særligt er ensomhed, stress og kropsutilfredshed som de kæmper med.  

Igennem et nyt mini litteraturstudie har Sisterhood undersøgt mulige årsagsforklaringer til unges stigende mistrivsel. Selvom årsagsforklaringerne er komplekse, så peger 10 ud af litteraturstudiets inddragede 22 publikationer på, at unge i dag føler sig særligt presset af en samfundskultur som fordrer at man ikke bare skal være god nok, men at man skal være den bedste - i alle livets arenaer. Og det er her det begynder at gå galt.  

 

Når krav og forventninger gør ondt  

De fleste teenagere gennemgår en identitetsudviklingsfase, hvor usikkerhed og bekymringer er en naturlig del af hverdagen.  

Alligevel fastlår forskningen, at et stort antal piger oplever så mange psykiske symptomer på mistrivsel, at de kan kategoriseres som udsatte unge. En mistrivsel, som litteraturen peger på hovedsageligt stammer fra en præstations- og perfekthedskultur, hvor særligt troen på egne evner og fremtiden udfordres hos de unge. En kultur, hvor de unge  i høj grad måler sig med hinanden på parametre som præstationer i skolen, udseende, image i vennegruppen og på sociale medier. Fænomenet kaldes for relationel præstationskultur, og beskriver den stigende tendens hvor det ikke er nok ”blot” at være nogen, men at det kræver at man gør noget ekstra – træder frem – for at være en succes i fællesskabet. Og dette ender med at gøre ondt, særligt på piger og unge kvinder.

 

Den problematiske individualisme  

De individualiserende udviklingstræk, der ses i kølvandet på præstations- og perfekthedskulturen bliver i forskningen kategoriseret som skadelige for både unge og voksne.  

Individualiseringen afføder et kritisk blik mod sig selv, hvor uopfyldte krav og forventninger menes at være forårsaget af egne utilstrækkelige egenskaber og karaktertræk, og altså ikke af de ydre krav og strukturer i samfundet der kan være svære at leve op til.  

Alle skal sikre deres egen succes og fremgang, og  det skaber individer i mistrivsel og unge som er bange for at falde igennem og mislykkes som menneske – forspilde sine chancer.  

Oplevelsen af at skulle skabe sin egen succesfulde tilværelse giver en tung ansvarsfølelse hos de unge
- Sisterhoods første delrapport

Uddannelse hænger uløseligt sammen med stress og mistrivsel  

Forskning på området kæder unges oplevelse af at føle sig stresset direkte sammen med uddannelse og mistrivsel.  

Et stort karakterfokus er bl.a. medvirkende til, at uddannelsesarenaen er et sted hvor man konstant måles og vejes og spejler sig i andre. Den unge med lave karaktere eller særlige behov falder hurtigt uden for kategori, og det reducerer ofte den unges oplevelse af social anderkendelse hos sine klassekammerater.  

 

Kravet om den perfekte krop  

Kropsutilfredshed er et stigende problem – særligt hos piger, hvor betydeligt flere piger end drenge oplever at være kede af deres kroppe. Snævre skønhedsidealer, sociale medier og en eksisterende massiv sundhedsdiskurs kædes sammen med kropsutilfredshed, og forskningen peger på at følelsen af kropsutilfredshed ikke sjældent fører til ensomhed og mistrivsel.  

Præstations- og perfekthedskulturen rummer altså mange forskellige parametre – bl.a. individualisme, uddannelse og skønhedsidealer – som udfordrer piger på deres trivsel.   

Sisterhood

 • Sisterhood er et pilotprojekt finansieret af Ole Kirks Fond

 • Undersøger trivslen blandt piger på landets ungdomsuddannelser

 • Projektets formål er at udvikle og afprøve forebyggende indsatser mod mistrivsel til psykisk sårbare piger i alderen 15-18 år

 • Projektet er landsdækkende

Læs flere

Præstations- og perfekthedskultur

 • En samlebetegnelse på en kultur, hvor et øget pres, krav og høje forventninger er et grundvilkår for mange mennesker, særligt unge
 • En kultur hvor man kun kan føle sig værdfuld når man opfylder egne og samfundets høje krav

 • Den stigende individualisme og uddannelsesarenaen er steder, hvor kulturen ofte sætter sit præg

 • Forskningen viser, at kulturen er medvirkende til at skabe unge i mistrivsel

Læs flere

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

 • Pressemeddelelser
 • Publikationer
 • Nyheder
45 Resultater