Nyheder

Anna Bjerre

Nyheder

Kære regering: Lad os stå sammen om at skabe gode rammer og robuste fællesskaber for unge 

'Ansvar for Danmark’, hedder det netop udkomne regeringsgrundlag, hvor der lægges op til øget fokus på forebyggelse af unges mistrivsel. Og det er godt! Men det er vigtigt, at løsningerne tager udgangspunkt i at skabe gode rammer og robuste fællesskaber for vores unge fremfor at tage udgangspunkt i en individualiseringsfokuseret løsningsmodel.

Anna Bjerre, direktør i GirlTalk

Anna Bjerre, direktør i GirlTalk

Så kom regeringens udspil ‘Ansvar for Danmark’. Vi glæder os over, at børn og unges trivsel får opmærksomhed i det nye regeringsgrundlag, og at regeringen tager trivselsudfordringer blandt unge alvorligt. For det er nødvendigt. 

Mistrivslen er himmelråbende høj, og der er behov for, at regeringen både prioriterer løsninger her og nu samt sikrer langsigtede strukturelle løsninger på området i samarbejde med aktører på tværs af sektorer. 

For uvildige undersøgelser har gang på gang slået fast, at det ikke er de unge eller deres robusthed, den er gal med - men derimod de rammer, vi byder vores unge. At være ung i dag er behæftet med nogle helt andre udfordringer, end vi har set i de tidligere generationer. Øget tempo i uddannelsessystemet, den voksende individualisering og 24/7-kulturen skaber svære vilkår at være ung i.  

Derfor mener vi, det er vigtigt at sikre fleksible rammevilkår i uddannelsessystemet, så tempoet kan tilpasses den enkelte. Samtidig er der brug for øjeblikkelige løsninger på tværs af sektorer for at tilbyde adgang til hurtig hjælp for vores unge. Denne prioritering savner vi i regeringsgrundlaget.  

Til gengæld er det yderst positivt, at der i det nye regeringsgrundlag lægges op til en styrkelse af civilsamfundet med en grundfinansieringsmodel samt et øget samarbejde med civilsamfundet om at løse samfundets udfordringer.  

Civilsamfundet kan nemlig bidrage med rigtig meget – også i forhold til de unges trivselsudfordringer. Det gælder både her-og-nu løsninger, når det handler om adgang til hurtig hjælp og robuste fællesskaber, og det gælder i forhold til at bidrage til de langsigtede, strukturelle løsninger, der er nødvendige på trivselsområdet. 

I GirlTalk opfordrer vi til, at vi i fællesskab arbejder på at skabe gode rammer og robuste fællesskaber for vores unge, så det ikke bliver den enkelte unges ansvar at være robust nok til det samfund, de skal blive voksne i. 

Der er også andre gode takter at spore i regeringens udspil. Fx glædes vi over, at en kommende trivselskommission får til opgave at undersøge sociale mediers indflydelse på unges trivsel. Det er et område, som alt for længe har været forsømt, og her er det vigtigt, at der prioriteres politiske tiltag, som tilgodeser unges rettigheder og sikkerhed online. For forskning peger på, at unges mentale trivsel er sat under ekstra pres som følge af den øgede digitalisering og online-kultur.  

Vi ønsker derfor, at der i den kommende trivselskommission vil være repræsentanter fra både civilsamfundet og de unge selv, så vi kan stå sammen om at finde de rette løsninger.

I GirlTalk bidrager vi gerne til kommisionsarbejdet omkring unges trivsel.  

 

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
53 Resultater