Nyheder

Amalie Stender

Nyheder

Referat af GirlTalks generalforsamling 2023

Bliv klogere på, hvad der blev vedtaget på GirlTalks generalforsamling den 27. februar 2023, hvor vi bl.a. kunne byde nye ansigter velkommen.

På billedet ses (fra venstre) Anna Bjerre, Caleb Wilson, Helle Rabøl, Pia Allerslev, Heidi Krumhardt, Mette Ingeman Pedersen, Pernille Skipper.

På billedet ses (fra venstre) Anna Bjerre, Caleb Wilson, Helle Rabøl, Pia Allerslev, Heidi Krumhardt, Mette Ingeman Pedersen, Pernille Skipper.

 

 1. Valg af dirigent og referent

Pia Allerslev blev valgt som dirigent og Anna Bjerre som referent.

 

 1. Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab

Pia Allerslev fremlagde beretning og regnskab.

Beretning og revideret regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Godkendelse af kontingent for det indeværende år

Følgende kontingentsatser blev godkendt:

 • Personligt medlemskab til støtte for GirlTalk, 50 kr. om måneden 
 • Familiemedlemskab til støtte for GirlTalk, 100 kr. om måneden 
 • Ordinært medlemskab, 250 kr. årligt 
 • Frivilligt medlemskab, 100 kr. Årligt 

 

 1. Vedtægtsændring ang. indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring for §6.3 blev vedtaget.

Således at ordlyden af vedtægternes §6.3 fremover lyder:

“Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Senest 3 uger forinden indkalder bestyrelsen til generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling offentliggøres på GirlTalks hjemmeside indeholdende dagsorden, herunder bestyrelsens forslag til vedtagelse på generalforsamlingen.”

 

 1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Pernille Skipper og Mette Ingeman Pedersen ønskede at blive udpeget til bestyrelsen.

Heidi Krumhardt og Helle Rabøl Hansen stillede op til genvalg for en ny 2-årig periode.

De opstillede blev alle valgt.

 

Bestyrelsen består herefter af de ovenstående, og Pia Allerslev, Andreas Hjorth Frederiksen og Ole Hessel valgt på GF i 2022 og Caleb Wilson og Charlotte Dyhr udpeget på GF i 2022.

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen, som følger:

 • Pia Allerslev, Formand
 • Heidi Krumhardt, Næstformand
 • Medlemmer: Andreas Hjorth Frederiksen, Caleb Wilson, Charlotte Dyhr, Helle Rabøl, Ole Hessel, Pernille Skipper og Mette Ingemann Pedersen

 

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede til, at Martin Dahl Jensen fra BDO fortsætter som revisor for GirlTalk, og det blev godkendt uden kommentarer.

 

 1. Behandling af fremsatte forslag

Ingen fremsatte forslag.

 

 1. Eventuelt

Intet til eventuelt.


Find GirlTalks opdaterede vedtægter her.

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

 • Pressemeddelelser
 • Publikationer
 • Nyheder
53 Resultater