Nyheder

Amalie Stender

Nyheder

Sisterhood: "Et fællesskab, hvor vi taler hinanden op"

Mindre angst, mindre skolefravær og flere venner – det er nogle af de positive resultater, man kan læse om i den nyeste evaluering af GirlTalks gruppeforløb Sisterhood. Men hvad er det egentlig, en indsats som Sisterhood kan? Vi har taget en snak med to af GirlTalks frivillige gruppeledere Cecilie & Katrine, der på første hånd har set, hvad et fællesskab som Sisterhood kan gøre.

En deltager har på symbolsk vis illustreret Sisterhood som en beskyttende 'boble', hvor uvejret ikke kan trænge ind.

En deltager har på symbolsk vis illustreret Sisterhood som en beskyttende 'boble', hvor uvejret ikke kan trænge ind.

- Det var sådan, at nogle af pigerne åbnede sig lidt, og så åbnede jeg mig også lidt, og så åbnede vi os mere og mere over for hinanden. Det var et dejligt langsomt forløb, for man skal også lige se folk an og finde ud af, hvem de er. 

Sådan lyder det fra en af de piger, der i efteråret 2022 deltog i et af GirlTalks Sisterhood-forløb. Og det er en beskrivelse, GirlTalks gruppeledere Cecilie & Katrine, som vi har sat i stævne til dagens interview, kan nikke genkendende til. 

- I Sisterhood får man et helt andet fællesskab end det, man har i skolen – det er en anden måde at være sammen på, og man lærer nogle ting om hinanden, som man måske ikke lærer om sine klassekammerater, forklarer Cecilie, der de sidste tre år har været frivillig i GirlTalk og været gruppeleder i flere af GirlTalks gruppeindsatser. 

- Ja, man får et rum, hvor der er mulighed for at dele og samtidig hjælpe andre, supplerer Katrine, der ligesom Cecilie har viet en del af sin fritid til at være gruppeleder i Sisterhood. Sammen med deres respektive gruppemakkere har de faciliteret hvert deres 8-ugers Sisterhood-forløb i henholdsvis Aalborg & København. 

I Sisterhood kan piger på udvalgte ungdomsuddannelser blive en del af et trygt gruppefællesskab med andre piger fra deres egen uddannelse. Her mødes de ugentligt i en fast gruppe på selve uddannelsesstedet, og hver gruppegang tager afsæt i øvelser og samtaler, som faciliteres af to af GirlTalks frivillige gruppeledere. 

Tegning som 'samtalestarter'
Udover at Sisterhood skal være et uformelt og hyggeligt fællesskab, er formålet også, at det skal være et trygt rum, hvor der er plads til at dele det, som fylder - også selvom det kan være svært. 

Netop derfor er der ét vigtigt element i spil ved hver gruppegang, som skal gøre det lettere at tale om det svære: 

- I Sisterhood har vi tegning som et ‘fælles tredje’. For nogle af de temaer, vi har oppe, kan jo godt være sårbare, og her kan det for nogle af deltagerne gøre det lidt nemmere at sætte ord på tingene. Tegningen kan på den måde være en god samtalestarter, forklarer Cecilie, hvortil Katrine supplerer: 

- Ja, og tegningen kan gøre det lettere for pigen at være i. 

Det gør det nemmere at tale om tanker og følelser, når der kommer billeder på det. Det kan gøre det nemmere for andre at se, hvad det er, man tænker
- Deltager i Sisterhood

Et trygt rum, der giver selvværd og mod
Udover de kreative øvelser, som skaber afsæt for hver gruppegang, har gruppelederne også en vigtig funktion i at skabe et trygt rum, hvor deltagerne tør at dele tanker og følelser med hinanden, forklarer Cecilie:

- Når det fx gælder svære tanker, man kan have om sig selv som fx ‘Jeg fortjener ikke at have venner’, så betyder det meget, at vi som gruppeledere går forrest og tør tage hul på samtalerne om de tanker, som kan være svære for os. For man kan mærke, at det giver pigerne mod på også at dele deres svære tanker. 

Ja, vi brugte meget eksempler fra vores eget liv, supplerer Katrine. 

Og netop det trygge rum, som skabes i Sisterhood, er ifølge de to gruppeledere afgørende for, at deltagerne tør at dele tanker og følelser og på den måde opleve, at de ikke er alene: 

- Man kan komme ind og føle sig helt forkert og tro, at man er den eneste, der nogensinde har oplevet at føle sig ensom. Og når man så går derfra, har man siddet i et rum med 4 andre, som har haft fuldstændig de samme tanker. På den måde finder man ud af, at man ikke er alene eller unormal, forklarer Cecilie, og tilføjer: 

- Og så er det jo et ‘Sisterhood’, hvor vi hjælper hinanden og taler hinanden op, så hvis der er nogle ting, man synes er svære, så bekræfter vi hinanden i, at vi er gode nok, som vi er. 

 

Fælles og individuel udvikling
Både Katrine & Cecilie har som gruppeledere mærket en positiv udvikling hos deltagerne, som langsomt har åbnet sig mere og støttet hinanden: 

- I starten er vi gruppeledere meget faciliterende, og vores rolle betyder meget. Men med tiden får de mindre brug for os – samtalen kører bare, og de er gode til at støtte og hjælpe hinanden i de ting, der er svære, fortæller Cecilie, og fortsætter:

- Vi havde en gang en situation, hvor en pige i gruppen blev ked af det, og med det samme var en af de andre piger ovre og give hende et kram. Det var jo også noget, vi gruppeledere kunne have gjort, men det, at de selv er så opmærksomme på hinanden, synes jeg bare er så fint, fortæller hun. 

Man kunne hvile i sig selv. Man skulle ikke sidde og sige alt muligt for, at alle andre skulle se op til en eller noget. Man kunne bare være ærlig. Man blev ikke dømt på nogen måder
- Deltager om Sisterhood

Et andet vigtigt punkt, Katrine & Cecilie oplever, at deltagerne udvikler sig på, er, at de bliver bedre til at række ud til deres netværk, når de har brug for hjælp: 

- Vi havde en pige i gruppen, som oplevede, at de dårlige tanker fyldte enormt meget, og det tog hende lang tid at få fortalt de andre piger. Men i gruppen fik de ligesom skabt et rum, hvor de sagde ‘Nu handler det om dig’. Og da hun først fik sagt det, så fik hun pludselig mod på også at fortælle det til sine veninder, fortæller Katrine. 

En rosenknop, der springer ud
At deltagerne i Sisterhood bliver bedre til at række ud til deres netværk, er ifølge psykolog og supervisor på Sisterhood, Laura Wiwe, en vigtig del af indsatsen:   

- Sisterhood er en forebyggende indsats mod mistrivsel, hvor formålet er at give den enkelte pige de bedste forudsætninger for at trives og tackle de udfordringer, hun møder i sit liv. Et vigtigt skridt i den retning er, at pigen tør at række ud og bede om hjælp, forklarer hun.

Hun understreger dog samtidig, at trivsel aldrig må være den enkelte piges ansvar alene. Derfor er GirlTalk gennem hele forløbet i tæt dialog med studievejlederne på de enkelte skoler, ligesom der tilbydes et individuelt samtaleforløb til de piger, som har brug for yderligere støtte eller brobygning efter Sisterhood-forløbet:  

- I vores 1-1-samtaleforløb, Sistertalk, rykker de frivillige lidt tættere på de piger, der har behov for det. Her er fokus på at hjælpe pigen til at finde nye perspektiver og handleveje i den situation, hun står i, og ikke mindst finde ud af, hvordan hun kan få støtte og opbakning af menneskerne omkring hende, fortæller Laura Wiwe.

Kigger man på den seneste evaluering af Sisterhood, står det også hurtigt klart, at Sisterhood gør en mærkbar forskel for langt størstedelen af de piger, der deltager. Ca. en tredjedel svarer, at de oplever mindre angst, depressive eller selvdestruktive tanker, og mere end halvdelen, der før havde svært ved at komme i skole, svarer, at de oftere kommer til timerne efter at have medvirket i Sisterhood.

Jeg er blevet bedre til at åbne mig og bruger det fra forløbet meget i hverdagen. Jeg har fået nogle redskaber, jeg kan bruge, ved at tale med de andre piger
- Deltager om Sisterhood

Tilbage hos Cecilie & Katrine er der da heller ingen tvivl om, at pigerne, som deltager i Sisterhood, oplever en positiv udvikling og bliver bedre til at tackle udfordringer.

- Jeg oplever, at pigerne med tiden bliver mere uafhængige af os. At de faktisk nærmest ikke har brug for, at vi er der til sidst. De er gode til at støtte og hjælpe hinanden, siger Cecilie. 

- Ja, og bruge de ting, de har lært, tilføjer Katrine. 

- En af pigerne i vores gruppe illustrerede sin udvikling med en rosenknop, der foldede sig ud. Det synes jeg var virkelig fint, afslutter Cecilie smilende.  

Sisterhood er støttet af Ole Kirk's Fond og blev til på baggrund af vidensprojektet 'De pressede pigeliv'. Læs rapporten her.

Seneste evaluering af Sisterhood viser, at:

  • 96 % af deltagerne oplever, at de ikke skal være perfekte i Sisterhood

  • 23-44 % oplever færre angstsymptomer, depressive tanker, selvmordstanker eller selvdestruktive tanker eller adfærd

  • 62-75 % har fået nye bekendtskaber, som de taler godt med, taler med udover forløbet og er blevet gode venner med

  • 63 % af dem, som før kan have haft svært ved at komme til timerne på uddannelsen, kommer til flere timer.

    * Evalueringen er baseret på en anonym spørgeskemaundersøgelse bestående af de i alt 24 besvarelser fra piger, som deltog i Sisterhood i andet halvår af 2022.

Læs flere

Flere Nyheder

Her finder du seneste nyt, pressemeddelelser og udgivelser fra GirlTalk


Filtre
Filter nyheder

Vil du vide mere om:

  • Pressemeddelelser
  • Publikationer
  • Nyheder
53 Resultater